TS. Nguyễn Thị Thu Huyền

alt

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 111, Nhà C5, ĐHBKHN

Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: 04.38.68.01.22

Fax: 04.38.68.01.22

Giảng dạy môn

 • – Tổng hợp hữu cơ bằng phương pháp điện hoá

 • – Mạ điện

 • – Điện hóa bề mặt

 • – Gia công xử lý bề mặt kim loại

Các hướng nghiên cứu chính

 • – Chế tạo vật liệu điện cực cho pin Lithium ion, siêu tụ,…

 • – Thu hồi kim loại từ chất thải ngành công nghiệp điện tử bằng phương pháp điện hoá.

 • – Thu hồi đồng từ quặng Chalcopyrit bằng phương pháp thuỷ luyện.

 • – Mạ hóa học hệ NiCoP trên các nền khác nhau

 • – Chế tạo vật liệu từ tính có hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ.

Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây

 1. Đề tài cấp Trường T2012-51, “Nghiên cứu chế tạo vật liệu có cấu hình dây NiCoP/Cu và màng NiCoP/nhựa Acrylon Nitryl Butadien (ABS) có hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ (Gaint MagetoImpedance – GMI) bằng phương pháp mạ hóa học”.

 2. Đề tài cấp Trường T2010-16, “Nghiên cứu công nghệ mạ hoá học Ni-P composit thay thế lớp phủ Cr(VI) gây ô nhiễm môi trường”.

 3. Dự án độc lập DAĐL-2011/14, “Hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị mạ điện đa lớp (Cu, Ni, Cr) trên nền nhựa”.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần đây

 1. Bui Thi Thanh Huyen, Nguyen Thị Thu Huyen, Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung, 2014, Study on corrosion inhibition of Vietnam orange peel extract for mild steel in some aggressive environments, Journal of Science and Technology, Vietnam, vol. 51(3A), 1-8.

 2. Ha Vinh Hung, Bui Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Thu Huyen, Pham Thi Kim Thuy, Huynh Trung Hai, Mai Thanh Tung, 2014, Recovery of copper from the ammonia leaching solution of printed circuit boards by electrowinning, Journal of Science and Technology, vol. 52 (3A) 231-237.

 3. Nguyen Thi Thu Huyen, Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung, 2014, The influence of electrolysis parameters on the electrodeposition of copper in amonium solution, Journal of Chemistry, vol. 52 (6B) 197-201.

 4. Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Mai Thanh Tung, 2014, Preparation of magnetic NiCoP/Cu with giant magneto impedance (GMI) by electroless technique, Journal of chemistry, Vietnam, vol. 52(6B), 145-148.

 5. Hoang Thi Bich Thuy, Mai Thanh Tung, Nguyen Thi Thu Huyen, 2014, Characterization and corrosion resistance of the amorphous NiP alloy thin film prepared by electroplating, Journal of chemistry, Vietnam, vol. 52(6B), 120-123.

 6. Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, 2015, Copper recovery from e-waste via leaching-electrodeposition: The influence of parameters, Journal of Science and Technology, vol. 53 (3A).

 7. Nguyen Thi Thu Huyen, Dang Trung Dung, Nguyen Huong Giang, Nguyen Dang Binh Thanh, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy, 2016, Optimization of the leaching process of the printed circuit boards production’s sludge for copper recovery via electrolysis, Journal of Chemistry, vol. 55 (1).

 8. Nguyễn Thị Thu Huyền, Đặng Trung Dũng, Mai Thanh Tùng, Hoàng Thị Bích Thuỷ, 2016, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoà tách bùn thải có chứa đồng của quá trình sản xuất bản mạch điện tử, Tạp chí hoá học, tập 54, số 6.

Rate this post