Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa tái trúng cử vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Bộ trưởng Bộ Công an.

– Ngày sinh: 10/7/1957

– Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

– Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sỹ

– Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII, XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII, XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bộ trưởng Bộ Công an

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1974 – 10/1979: Học viên Đại học An ninh nhân dân.

10/1979 – 12/1988: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an.

12/1988 – 1993: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an.

1993 – 2006: Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an.

2006 – 2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.

Năm 2007 được phong quân hàm Thiếu tướng.

2009 – 8/2010: Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.

Tháng 7/2010 được phong quân hàm Trung tướng.

8/2010 – 01/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 9/2014 được phong quân hàm Thượng tướng.

01/2016 – 4/2016: Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 4/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tháng 01/2019 được phong quân hàm Đại tướng.

30/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng

31/1/2021: Tái trúng cử Bộ Chính trị khóa XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng.

Rate this post