Tiểu sử tóm tắt của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Thượng tướng Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957.

Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Học vị: Tiến sĩ;  Học hàm: Giáo sư.

1974 – 1979: Sinh viên trường đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

1979 – 1988: Cán bộ Tổng cục An ninh – Bộ Công an.

1988 – 1993: Đồng chí Tô Lâm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng – Tổng cục An ninh – Bộ Công an.

1993 – 2006: Đồng chí Tô Lâm giữ chức vụ  Phó Cục trưởng; Cục trưởng – Tổng cục An ninh – Bộ Công an.

2006 –2009: Đồng chí Tô Lâm giữ chức vụ  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I – Bộ Công an. Tháng 4/2007 được phong hàm Thiếu tướng.

2009 – 8/2010: Đồng chí Tô Lâm giữ chức vụ  Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I – Bộ Công an. Tháng 7/2010 được phong hàm Trung tướng.

8/2010 – 01/2016: Đồng chí Tô Lâm được bầu làm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 9/2014 được phong quân hàm Thượng tướng.

01/2016 – 4/2016: Đồng chí Tô Lâm được bầu làm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 09/4/2016, Đồng chí Tô Lâm được Quốc hội khóa XIII bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Rate this post