Noob là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Noob là gì?

Noob là Gà mờ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Noob – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Noob là một thuật ngữ tiếng lóng được sử dụng để tham khảo cho những người chơi thiếu kinh nghiệm trong một môi trường nhiều người chơi game. Noob có nguồn gốc từ “newbie” và được coi là một thuật ngữ xúc phạm. Một nhân vật ở mức độ thấp cũng có thể được gọi là một Noob không phụ thuộc vào kỹ năng của người chơi kiểm soát nó. Noob cũng có thể được đánh vần như newb hoặc n00b. Một số hành vi cũng có thể được gọi là noobish.

Giải thích ý nghĩa

Các Noob hạn thường được sử dụng để các game thủ khác giả sử dụng trong game chat. Từ góc nhìn của game thủ có kinh nghiệm hơn, noobs chậm để học hỏi và nhanh chóng để phàn nàn rằng một trò chơi là không công bằng. Nhiều game thủ có kinh nghiệm đã, tuy nhiên, cũng được biết đến để nhắm mục tiêu noobs cho kills dễ dàng. Noob cũng đóng vai trò như một meme Internet trong chừng mực nào, bởi vì thuật ngữ này thường được thêm vào hình ảnh của Đức Giáo Hoàng và, tất nhiên, mèo.

What is the Noob? – Definition

Noob is a slang term that is used to refer to inexperienced players in a multiplayer gaming environment. Noob is derived from “newbie” and is considered to be a derogatory term. A low-level character may also be referred to as a noob regardless of the skill of the player controlling it. Noob may also be spelled as newb or n00b. Certain behavior may also be called noobish.

Understanding the Noob

The term noob is commonly used to mock other gamers using in-game chat. From the perspective of more experienced gamers, noobs are slow to learn and quick to complain that a game is unfair. Many experienced gamers have, however, also been known to target noobs for easy kills. Noob also serves as an Internet meme to some extent, because the term is often added to images of the Pope and, of course, cats.

Thuật ngữ liên quan

  • Griefer
  • Troll
  • Camper
  • Carebear
  • Zerg
  • Player Versus Player (PvP)
  • Frag
  • Sound Card
  • C++ Software Engineer
  • Console Game

Source: Noob là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post