Giáo sư Nguyễn Văn Huyên

Giáo sư Nguyễn Văn Huyên là ai?
Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên là một nhà sử học, nhà giáo dục và nhà dân tộc học nổi tiếng của Việt Nam. Ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam trong hơn 28 năm. Ông là đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII. Ngoài ra ông còn là ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Năm 1934, hai bài luận án tốt nghiệp của Giáo sư Nguyễn Văn Huyên đã được giới chuyên môn các nước Pháp, Hà Lan, Đức… hoan nghênh và còn được in thành sách để xuất bản. Năm 1935, ông về Việt Nam và giảng dạy tại trường Bưởi, Ban Tú tài bản xứ. Ông tham gia Hội truyền bá chữ quốc ngữ, sau đó chuyển sang nghiên cứu tại Trường Viễn Đông Bác cổ với vị trí Ủy viên thường trực. Năm 1938, ông là người có công trong việc thành lập bộ môn Lịch sử văn minh Việt Nam tại trường Đại học Luật Hà Nội. Trong những năm kháng chiến, ông là một trong những tri thức tiêu biểu của Thủ Đô. Sau khi cách mạng tháng tám thành công, ông được cử về giữ chức Giám đốc Đại học vụ, Bộ Quốc gia giáo dục kiêm Giám đốc Viện Bác cổ. Từ tháng 11/1946, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục), ông giữ chức vụ này cho đến khi ông qua đời.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên là một nhà sử học, nhà giáo dục và nhà dân tộc học nổi tiếng của Việt Nam. Ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam trong hơn 28 năm. Ông là đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII. Ngoài ra ông còn là ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.Năm 1934, hai bài luận án tốt nghiệp của Giáo sư Nguyễn Văn Huyên đã được giới chuyên môn các nước Pháp, Hà Lan, Đức… hoan nghênh và còn được in thành sách để xuất bản. Năm 1935, ông về Việt Nam và giảng dạy tại trường Bưởi, Ban Tú tài bản xứ. Ông tham gia Hội truyền bá chữ quốc ngữ, sau đó chuyển sang nghiên cứu tại Trường Viễn Đông Bác cổ với vị trí Ủy viên thường trực. Năm 1938, ông là người có công trong việc thành lập bộ môn Lịch sử văn minh Việt Nam tại trường Đại học Luật Hà Nội. Trong những năm kháng chiến, ông là một trong những tri thức tiêu biểu của Thủ Đô. Sau khi cách mạng tháng tám thành công, ông được cử về giữ chức Giám đốc Đại học vụ, Bộ Quốc gia giáo dục kiêm Giám đốc Viện Bác cổ. Từ tháng 11/1946, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục), ông giữ chức vụ này cho đến khi ông qua đời.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên qua đời ngày 19 tháng 10 năm 1975 tại Hà Nội.

Trong sự nghiệp nghiên cứu về văn hóa, ông đã để lại một số công trình nghiên cứu, tiêu biểu như: Sự thờ phụng thần thánh ở nước Nam, Văn minh nước Nam, Toàn tập Nguyễn Văn Huyên. Với những đóng góp to lớn cho nền văn hóa, giáo dục nước nhà, ông đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2000 về khoa học xã hội. Ông còn được trao tặng huân chương Độc lập hạng nhất. Hiện nay, tên ông được đặt cho một con đường ở Thủ Đô Hà Nội, và tên cho các trường học.

Rate this post