Công Tôn Thắng – phép tịnh tiến thành Tiếng Nhật, ví dụ | Glosbe

Quân Lương Sơn có Công Tôn Thắng có pháp thuật, lập nhiều chiến công trong cuộc chiến.

LASER-wikipedia2

Sau chiến thắng của Thập Tự Quân, sự bất đồng giữa giáo hội Công Giáo, Chính Thống Giáo Đông Phương và các giáo hội khác cho thấy sự hiện diện của tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ ở Giê-ru-sa-lem.

jw2019

Những người được xức dầu sống lại—họ đã chiến thắng vì KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ TÔN VINH NGÀI—hát ‹‹bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con›› mà rằng: “Hỡi Chúa [Đức Giê-hô-va] là Đức Chúa Trời Toàn-năng, công việc Chúa lớn-lao và lạ-lùng thay!

神を恐れ,神に栄光を帰するゆえに勝利を得た,復活させられた油そそがれた者たちは「モーセの歌と子羊の歌」を歌っています。「 全能者なるエホバ神,あなたのみ業は偉大で,驚くべきものです。

Rate this post