1000 tên tiếng Anh hay dành cho nam và nữ ý nghĩa nhất – FAQTRANS

STTTênÝ nghĩa1Alexandra Người trấn giữ, người bảo vệ2Andrea Trong 1000 tên tiếng Anh hay, Andrea là cái tên được khá nhiều cô gái lựa chọn. Tên này có nghĩa là mạnh mẽ, kiên cường.3Aretha Xuất chúng4Aubrey Siêu hùng cường5Audrey Sức mạnh cao quý6Bernice Người mang lại chiến thắng7Bertha Nổi tiếng, sáng dạ8Bridget Sức mạnh, là người nắm quyền lực9Daria Người bảo vệ10Edith Sự thịnh vượng trong chiến tranh11Elfreda Sức mạnh người eft12Eunice Chiến thắng vang dội13Euphemia Được trọng vọng, danh tiếng vang dội14Fallon Người lãnh đạo15Gerda Người giám hộ, hộ vệ16Griselda Chiến binh xám17Hilda Chiến trường18Imelda Chinh phục tất cả19Iphigenia Mạnh mẽ20Jocelyn Nhà vô địch21Joyce Chúa tể22Kelsey Con thuyền mang đến thắng lợi 23Louisa Chiến binh nổi tiếng24Lysandra Kẻ giải phóng loài người 25Matilda Sự kiên cường trên chiến trường26Meredith Trường làng vĩ đại 27Mildred Sức mạnh nhân từ28Neala Nhà vô địch29Sigourney Kẻ chinh phục30Sigrid Công bằng và thắng lợi31Valerie Sự mạnh mẽ, khỏe mạnh32Veronica Kẻ mang lại chiến thắng33Xandra Bảo vệ, che chắn, che chở

Rate this post