Ý nghĩa tên Bảo Bối Nhi là gì? Tên Bảo Bối Nhi có ý nghĩa gì hay xem ngay là biết.

Ý nghĩa tên Bảo Bối Nhi

Cùng xem tên Bảo Bối Nhi có ý nghĩa gì trong bài viết này nhé. Những chữ nào có trong từ Hán Việt sẽ được giải nghĩa bổ sung thêm theo ý Hán Việt. Hiện nay, có 0 người thích tên này..

100%

Tên Bối Nhi về cơ bản chưa có ý nghĩa nào hay nhất. Bạn có thể đóng góp ý nghĩa vào đây cho mọi người tham khảo được không?

BẢO

BỐI

NHI

Bạn đang xem ý nghĩa tên Bảo Bối Nhi có các từ Hán Việt được giải thích như sau:

Chữ bảo (保) này có nghĩa là: (Động) Gánh vác, nhận lấy trách nhiệm.

Như: {bảo chứng} 保證 nhận làm chứng, {bảo hiểm} 保險 nhận giúp đỡ lúc nguy hiểm.(Động) Giữ.

Như: {bảo chứng} 保證 nhận làm chứng, {bảo hiểm} 保險 nhận giúp đỡ lúc nguy hiểm.(Động) Giữ.

Như: {bảo hộ} 保護 bảo vệ, giữ gìn.(Động) Bầu.

Như: {bảo hộ} 保護 bảo vệ, giữ gìn.(Động) Bầu.

Như: {bảo cử} 保舉 bầu cử ai lên làm chức gì.(Danh) Ngày xưa, tổ chức trong làng để tự vệ, năm hoặc mười nhà họp thành một {bảo} 保.

Như: {bảo cử} 保舉 bầu cử ai lên làm chức gì.(Danh) Ngày xưa, tổ chức trong làng để tự vệ, năm hoặc mười nhà họp thành một {bảo} 保.

Trang Tử 莊子: {Sở quá chi ấp, đại quốc thủ thành, tiểu quốc nhập bảo, vạn dân khổ chi} 所過之邑, 大國守城, 小國入保, 萬民苦之 (Đạo Chích 盜跖) Nơi nào hắn (Đạo Chích) đi qua, nước lớn phải giữ thành, nước nhỏ phải vào lũy, muôn dân khốn khổ.(Danh) Kẻ làm thuê.

Trang Tử 莊子: {Sở quá chi ấp, đại quốc thủ thành, tiểu quốc nhập bảo, vạn dân khổ chi} 所過之邑, 大國守城, 小國入保, 萬民苦之 (Đạo Chích 盜跖) Nơi nào hắn (Đạo Chích) đi qua, nước lớn phải giữ thành, nước nhỏ phải vào lũy, muôn dân khốn khổ.(Danh) Kẻ làm thuê.

Như: {tửu bảo} 酒保 kẻ làm thuê cho hàng rượu.

Như: {tửu bảo} 酒保 kẻ làm thuê cho hàng rượu.

BỐI trong chữ Hán viết là 唄 có 10 nét, thuộc bộ thủ KHẨU (口), bộ thủ này phát âm là kǒu có ý nghĩa là cái miệng.

Chữ bối (唄) này có nghĩa là: (Danh) Bài kinh tán thán đức hạnh chư Phật, tán tụng các bài kệ.

Pháp Hoa Kinh 法華經: {Ca bái tụng Phật đức} 歌唄頌佛德 (Phương tiện phẩm đệ nhị 方便品第二) Ca tán khen ngợi đức tính của Phật.

Pháp Hoa Kinh 法華經: {Ca bái tụng Phật đức} 歌唄頌佛德 (Phương tiện phẩm đệ nhị 方便品第二) Ca tán khen ngợi đức tính của Phật.

Bên Tây-vực có cây Bái-đa, nhà Phật dùng lá nó viết kinh gọi là {bái diệp} 唄葉, cũng gọi là {bái-đa-la}.(Trợ) Trợ từ cuối câu: rồi, vậy, được.

Bên Tây-vực có cây Bái-đa, nhà Phật dùng lá nó viết kinh gọi là {bái diệp} 唄葉, cũng gọi là {bái-đa-la}.(Trợ) Trợ từ cuối câu: rồi, vậy, được.

Như: {giá tựu hành liễu bái} 這就行了唄 thế là được rồi.

Như: {giá tựu hành liễu bái} 這就行了唄 thế là được rồi.

Ghi chú: Còn đọc là {bối}.

Ghi chú: Còn đọc là {bối}.

NHI trong chữ Hán viết là 儿 có 2 nét, thuộc bộ thủ NHI (儿), bộ thủ này phát âm là ér có ý nghĩa là trẻ con.

Chữ nhi (儿) này có nghĩa là: (Danh) Người.

Cũng như {nhân} 人.

Cũng như {nhân} 人.

Chữ {nhân} 人 giống người đứng, chữ {nhân} 儿 giống người đi.Giản thể của chữ 兒.

Chữ {nhân} 人 giống người đứng, chữ {nhân} 儿 giống người đi.Giản thể của chữ 兒.

BẢO trong chữ Hán viết là 保 có 9 nét, thuộc bộ thủ NHÂN (NHÂN ĐỨNG) (人( 亻)), bộ thủ này phát âm là rén có ý nghĩa là người.BỐI trong chữ Hán viết là 唄 có 10 nét, thuộc bộ thủ KHẨU (口), bộ thủ này phát âm là kǒu có ý nghĩa là cái miệng.NHI trong chữ Hán viết là 儿 có 2 nét, thuộc bộ thủ NHI (儿), bộ thủ này phát âm là ér có ý nghĩa là trẻ con.

Xem thêm nghĩa Hán Việt

Chia sẻ trang này lên:
Tên Bảo Bối Nhi trong tiếng Trung và tiếng Hàn

Tên Bảo Bối Nhi trong tiếng Việt có 11 chữ cái. Vậy, trong tiếng Trung và tiếng Hàn thì tên Bảo Bối Nhi được viết dài hay ngắn nhỉ? Cùng xem diễn giải sau đây nhé:

– Chữ BẢO trong tiếng Trung là 宝(Bǎo ).
– Chữ BỐI trong tiếng Trung là 贝(Bèi ).
– Chữ NHI trong tiếng Trung là 儿(Er ).
– Chữ BẢO trong tiếng Hàn là 보(Bo).
Tên BỐI trong tiếng Hàn Quốc hiện đang được cập nhập, bạn có biết chữ này tiếng Hàn không? Nếu biết xin góp ý vào email [email protected] giúp chúng tôi và người khác, xin cảm ơn!
– Chữ NHI trong tiếng Hàn là 니(Yi).
Tên Bảo Bối Nhi trong tiếng Trung viết là: 宝贝儿 (Bǎo Bèi Er).
Tên Bảo Bối Nhi trong tiếng Trung viết là: 보니 (Bo Yi).

– Chữ BẢO trong tiếng Trung là 宝(Bǎo ).- Chữ BỐI trong tiếng Trung là 贝(Bèi ).- Chữ NHI trong tiếng Trung là 儿(Er ).- Chữ BẢO trong tiếng Hàn là 보(Bo).Tên BỐI trong tiếng Hàn Quốc hiện đang được cập nhập, bạn có biết chữ này tiếng Hàn không? Nếu biết xin góp ý vào emailgiúp chúng tôi và người khác, xin cảm ơn!- Chữ NHI trong tiếng Hàn là 니(Yi).Tênviết là: 宝贝儿 (Bǎo Bèi Er).Tênviết là: 보니 (Bo Yi).

Bạn có bình luận gì về tên này không?

Đặt tên con mệnh Kim năm 2022

Hôm nay ngày 26/09/2022 nhằm ngày 1/9/2022 (năm Nhâm Dần) tức là mùng 1 tháng 9 đấy. Năm Nhâm Dần là năm con Hổ do đó nếu bạn muốn đặt tên con gái mệnh Kim hoặc đặt tên con trai mệnh Kim theo phong thủy thì có thể tham khảo thông tin sau:

Hôm nay ngày 26/09/2022 nhằm ngày 1/9/2022 (năm Nhâm Dần)do đó nếu bạn muốnhoặctheo phong thủy thì có thể tham khảo thông tin sau:

Khi đặt tên cho người tuổi Dần, bạn nên dùng các chữ thuộc bộ chữ Vương, Quân, Đại làm gốc, mang hàm ý về sự oai phong, lẫm liệt của chúa sơn lâm.

Những tên gọi thuộc bộ này như: Vương, Quân, Ngọc, Linh, Trân, Châu, Cầm, Đoan, Chương, Ái, Đại, Thiên… sẽ giúp bạn thể hiện hàm ý, mong ước đó. Điều cần chú ý khi đặt tên cho nữ giới tuổi này là tránh dùng chữ Vương, bởi nó thường hàm nghĩa gánh vác, lo toan, không tốt cho nữ.

Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp, nên dùng các chữ thuộc bộ Mã, Khuyển làm gốc sẽ khiến chúng tạo ra mối liên hệ tương trợ nhau tốt hơn. Những chữ như: Phùng, Tuấn, Nam, Nhiên, Vi, Kiệt, Hiến, Uy, Thành, Thịnh… rất được ưa dùng để đặt tên cho những người thuộc tuổi Dần.

Các chữ thuộc bộ Mão, Đông như: Đông, Liễu… sẽ mang lại nhiều may mắn và quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần mang tên đó.

Tuổi Dần thuộc mệnh Mộc, theo ngũ hành thì Thủy sinh Mộc. Vì vậy, nếu dùng các chữ thuộc bộ Thủy, Băng làm gốc như: Băng, Thủy, Thái, Tuyền, Tuấn, Lâm, Dũng, Triều… cũng sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho con bạn.

Hổ là động vật ăn thịt, rất mạnh mẽ. Dùng các chữ thuộc bộ Nhục, Nguyệt, Tâm như: Nguyệt, Hữu, Thanh, Bằng, Tâm, Chí, Trung, Hằng, Huệ, Tình, Tuệ… để làm gốc là biểu thị mong ước người đó sẽ có một cuộc sống no đủ và tâm hồn phong phú.

Rate this post