Vũ Tuấn Anh – Mclass

Khi đến văn phòng giao dịch/trụ sở công ty; khi có nhu cầu thanh toán khóa học trực tuyến, bạn sẽ được tư vấn viên của công ty hướng dẫn chọn khóa học và các bước trong quá trình thanh toán. Lưu ý: Sau khi tiến hành thanh toán, bạn sẽ nhận được mã code kích hoạt khóa học và Biên lai thu tiền.

Các bước tiến hành như sau: Khách hàng chuyển tiền/chuyển khoản theo cú pháp: Nick Mclass – Họ và tên – Số điện thoại đăng ký . Thông tin tài khoản của Công ty sẽ được công khai cho học viên khi tiến hành thanh toán. Hoàn tất thông tin tại trang xác nhận chuyển tiền. Hệ thống sẽ chỉ kích hoạt khoá học, hoặc gửi xác nhận/ gửi mã code khóa học (thông qua email/ SĐT mà khách hàng đã đăng ký) sau khi tiền được chuyển đến tài khoản của công ty và sẽ không chịu trách nhiệm khi có sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc sai thông tin chuyển khoản. Nếu xảy ra sai sót, khách hàng vui lòng làm việc với ngân hàng để được xử lí.

Mỗi tài khoản học tập có thông tin cá nhân và khóa học mà Bạn đã đăng ký được hệ thống thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả học tập. Do đó, để đảm bảo sự tiến bộ và chất lượng học tập của Bạn, trong quá trình sử dụng dịch vụ, Bạn cần có trách nhiệm với tài khoản học tập của mình trong mọi trường hợp:

  • – Không tạo điều kiện và/hoặc cho phép bất kỳ người thứ ba ngoài Bạn sử dụng hoặc/và cùng sử dụng tài khoản học tập cho bất kỳ mục đích nào.
  • – Không cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác khi không có sự đồng ý bằng văn bản từ MCLASS.VN.

Trong trường hợp phát hiện Tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, chúng tôi có quyền xử lý theo quy định của mình.
Để tránh tình trạng lừa đảo, lợi dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin tư vấn từ các cá nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện chính thức từ MCLASS.VN, không rao bán tài khoản học tập đang sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng xã hội, hay bất kỳ hình thức trao đổi khác.

Mỗi tài khoản chỉ được truy cập vào hệ thống trên 1 thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) tại một thời điểm.Mỗi tài khoản học tập có thông tin cá nhân và khóa học mà Bạn đã đăng ký được hệ thống thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả học tập. Do đó, để đảm bảo sự tiến bộ và chất lượng học tập của Bạn, trong quá trình sử dụng dịch vụ, Bạn cần có trách nhiệm với tài khoản học tập của mình trong mọi trường hợp:Trong trường hợp phát hiện Tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, chúng tôi có quyền xử lý theo quy định của mình.Để tránh tình trạng lừa đảo, lợi dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin tư vấn từ các cá nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện chính thức từ MCLASS.VN, không rao bán tài khoản học tập đang sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng xã hội, hay bất kỳ hình thức trao đổi khác.

Rate this post