UBND huyện Càng Long

Ngày 25/9/2020, Hội đồng nhân dân huyện Càng Long tổ chức Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm lấy ý kiến đại biểu, nghe các ngành Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng thuyết trình các dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra để xem xét, thảo luận thông qua các Nghị quyết của HĐND huyện và một số tờ trình quan trọng của UBND huyện về miễn nhiệm, bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Dân tộc, các Ủy viên UBND huyện và đặc biệt là kiện toàn bầu bổ sung hai chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có ông Lê Văn Ngoan – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bà Thân Thị Ngọc Kiều- Chủ tịch HĐND huyện, Ông Đặng Tấn Tùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng chủ tọa kỳ họp và  các ông, bà đại biểu HĐND huyện Càng Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; đại diện các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Rate this post