Tuổi Ất Mão 1975 làm nhà năm nào Vinaphone Viettel Mobifone

Nếu năm 2022 mà không hợp tuổi làm nhà với quý bạn. Thì mời quý bạn xem bảng dưới đây để mượn tuổi xây cất nhà cửa trong năm 2022 này. Bảng dưới đây cứ có 3 chỗ Tốt trở lên là hợp tuổi với gia chủ, và gia chủ có thể mượn làm nhà được.l

Bảng tính hạn Tam tai, Hoang ốc, Kim lâu năm 2022

Năm sinh

Tuổi

Tam tai

Hoàng ốc

Kim lâu

Năm 1951

Tân Mão

72

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 1953

Quý Tỵ

70

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 1955

Ất Mùi

68

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 1958

Mậu Tuất

65

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 1962

Nhâm Dần

61

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 1974

Giáp Dần

49

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 1978

Mậu Ngọ

45

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 1982

Nhâm Tuất

41

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 1983

Quý Hợi

40

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 1994

Giáp Tuất

29

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 1998

Mậu Dần

25

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 2001

Tân Tỵ

22

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 2003

Quý Mùi

20

Tốt

Tốt

Tốt

Năm 2005

Ất Dậu

18

Tốt

Tốt

Tốt

Rate this post