TÙNG THIỆN VƯƠNG

Ấn phẩm “Tùng Thiện Vương” do tác giả Nguyễn Phúc Ưng Trình và Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng biên soạn, sách được Đệ Nhất Bách Chu Niên ân hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp, nguyên gáy. Sách được bao bọc cẩn thận, ruột còn nguyên không bị mất trang, chữ rõ không nhòe. Bên trong sách có ảnh, thế sách và đồng ấn của cụ Tùng Thiện Vương. 

Tùng Thiện Vương là một hoàng tôn, hoàng tử, hoàng đệ, hoàng thúc, Ngọc Điệp Tôn Phổ đã ghi chép rõ ràng. Đến làm tôi, làm con, sử gia cũng đã đăng vào chánh biên liệt truyện. Từ làm quốc sĩ cho đến thành ” Nhất đại thi ông” trong khoảng ba bốn mươi năm, cuộc đời ông có lắm đoạn ly kỳ, nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Tùng Thiện Vương cũng là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong một nền cổ học Việt Nam. Thi văn của Tùng Thiện Vương như cỏ hoa giữa núi, như mây mống trên trời, vẻ đẹp ở tinh thần. 

Đây là tác phẩm quý bởi vì trong lịch sử văn học nước nhà cũng như văn học sử các quốc gia trên thế giới, ít có những danh nhân được chính những hàng hậu duệ viết về mình như Tùng Thiện Vương. Tác phẩm này được viết bởi Ưng Trình tiên sinh, ông là cháu của Tùng Thiện Vương. Chính vì vậy mà những tư liệu về cuộc đời của Hồ Tùng Vương được viết một cách đầy đủ và chính xác. Tác phẩm trình bày rõ ràng cuộc đời của Cụ Vương, tường thuật lại những câu chuyện về cuộc sống đời thường khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành của cụ. Đồng thời phân tích những bài thơ mà cụ đã để lại cho con cháu đời sau. 

Quyển sách này xứng đáng là tư liệu quý để cho người đời sau hiểu về cuộc đời của một nhân vật tài năng trong lịch sử đất nước Việt. Để chúng ta tự hào nay còn tự hào hơn về một đất nước Việt Nam anh hùng với những đại văn hào đã khuất. 

Với sứ mạng gìn giữ và phát huy những tác phẩm xưa cũ có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Cùng với tâm huyết và sự nổ lực không ngừng nghỉ để mang những tác phẩm thật sự chất lượng về nội dung và lưu truyền những giá trị tốt đẹp của sách xưa đến với bạn đọc. Chúng tôi tin chắc rằng tác phẩm này là một sự trải nghiệm tuyệt vời, và là tác phẩm có giá trị trong tủ sách của bạn. 

Rate this post