TS. Trần Thị Anh Tâm – Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing

Tiến sĩ Trần Thị Anh Tâm tốt nghiệp Thạc Sỹ Khoa Học Hàng Hải chuyên ngành khai thác quản lý cảng biển tại World Maritime University (Thụy Điển) và tốt nghiệp Tiến Sỹ ngành Logistics tại Đại học Kobe (Nhật Bản) năm 2017. Cô có hơn 10 năm thâm niên công tác tại Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM, tham gia giảng dạy trong lĩnh vực khai thác vận tải và cảng biển, vận tải đa phương thức và logistics, nghiệp vụ ngoại thương và quản trị xuất nhập khẩu, v.v.

Đồng thời, cô cũng  thực hiện các nghiên cứu về vận tải container Việt Nam, cụ thể là dự báo về lượng hàng container xuất nhập khẩu qua cảng, và phân tích chiến lược quy hoạch phát triển nhóm cảng ở Việt Nam và Đông Á, các biện pháp cắt giảm chi phí logistics và quy hoạch các trung tâm phân phối ở Việt Nam , đã đăng trên các tạp chí Journal of Coastal Zone Studies, Journal of Transport Policy, Journal of The Eastern Asia Society for Transportation Studies, Research in World Economy.

 

Rate this post