tranh vẽ trang trí lều trại đẹp nhất – 123doc

Danh mục: Mầm non – Tiểu học

… dẫn thêm cho HS: + Vẽ hoạ tiết đều nhau (nhìn trục để vẽ) + Không vẽ màu giống các bạn xung quanh. + không nên vẽ quá nhiều màu + Không vẽ màu chờm ra ngoài hình vẽ. + Nên vẽ màu kín hình chữ … tiết vẽ chưa xong + Cần nhìn mẫu để vẽ: Các hoạ tiết giống nhau nên vẽ bằng nhau và vẽ cùng màu. Hoạt động 2: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật. GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ tiếp … từng cặp. + Hoạ tiết trang trí ở các góc dạng hình gì? (hình tam giác) + Cần vẽ tiếp các hoạ tiết chính cho hoàn chỉnh. + Các hoạ tiết giống nhau cần vẽ bằng nhau + Vẽ màu theo ý thích *…

  • 3
  • 1,313
  • 2

Rate this post