Top 19 nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới mới 2021 | LADIGI

Aristotle sinh vào năm 384 trước Công nguyên là nhà triết học vĩ đại, người có kỹ năng và kiến thức rộng lớn trong lĩnh vực không giống nhau. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn trong vật lý, thi ca, động vật học, logic, hùng biện, chính trị, chính quyền, đạo đức, và sinh học của nền văn minh con người thời cổ đại.

Cha ông, Nicomachus từng một bác sĩ cho vua Amyntas III của tòa Macedon và nhiều người trong gia đình ông cũng giữ những chức vụ to lớn trong hoàng cung. Những lí lẽ và lập luận của ông đã trị vì trong tư tưởng của con người thời cổ đại một thời gian dài cho tới khi nền khoa học hiện đại phát triển. Triết gia vĩ đại này đã chết năm 322 trước Công nguyên.

Rate this post