Tống Ái Linh – Du Học Trung Quốc 2023 – Wiki Tiếng Việt

Sinh ra ở Thượng Hải, Tống Ái Linh đã đến Hoa Kỳ ngày 28 tháng 5 năm 1904 lúc lên 14 tuổi và học tại Cao đẳng Wesleyan ở Macon, Georgia. Bà đã quay lại Trung Quốc năm 1909 sau khi tốt nghiệp.

Cuối năm 1911, bà đã làm thư ký cho Tôn Dật Tiên, công việc này sau này được em gái bà là Tống Khánh Linh kế tục. Bà đã gặp người chồng tương lại của mình là Khổng Tường Hy vào năm 1913 và họ đã kế hôn vào năm sau ở Yokohama. Sau khi lấy chồng, bà dạy tiếng Anh trong một thời gian và tham gia vào công tác phúc lợi trẻ em.

Bà đã sang Mỹ vào thập niên 1940, qua đời ở tuổi 83 vào ngày 18 tháng 10 năm 1973 ở Bệnh viện Trưởng lão New York, New York.

Rate this post