Tiểu sử tác giả Đỗ Trung Quân – Hợp Âm Việt

Sáng tác của Đỗ Trung Quân

Những chiếc [Dm] giỏ xe chở đầy hoa [Gm] phượng
Em chở mùa [F] hè của tôi đi [A7] đâu…

Quê [Am] hương là chùm khế ngọt
Cho [G] con trèo hái mỗi [C] ngày
Quê [Dm] hương là đường…

Không phải là tơ [Dm] trời không phải là sương [Am] mai
Không phải là cơn [Em] mơ vừa chập…

[Em] Tháng sáu, [B7] mưa, mưa
Giá trời đừng [Am] mưa, và anh đừng [Em] nhớ
Trời không [B7] mưa…

U [Dm] Minh bốn bề là [F] tràm
Chẳng [Bb] biết tháng nào nở [Am] hoa
Mà [Gm] hương thơm…

Rate this post