Tammy – Nguyễn Thị Minh Thư

Tammy – Nguyễn Thị Minh Thư
Birth info
Birthdate 2003-11-12
Birthplace Đồng Nai
Bloodtype
Sign Scorpius
Sizes
Height 150.0
Weight 40.0
Idol career info
Group SGO48
Generation 1
Debuted 2018-11-17
SNS
Trivia
  • Sở thích: Nhảy múa.
  • Mầu ưa thích: Đen.
  • Thần tượng: AKB48.
  • Ước mơ: Muốn trở thành một dancer hoặc một nhà nghiên cứu khoa học.
  • Tài năng: Làm thủ môn.
  • Funfact: Tự nhận bản thân là một người đẹp trai.
Singles
Media appearances
Rate this post