Tammy – Nguyễn Thị Minh Thư

Tammy – Nguyễn Thị Minh Thư
Birth info
Birthdate 2003-11-12
Birthplace Đồng Nai
Bloodtype
Sign Scorpius
Sizes
Height 150.0
Weight 40.0
Idol career info
Group SGO48
Generation 1
Debuted 2018-11-17
SNS
Trivia
  • Sở thích: Nhảy múa.
  • Mầu ưa thích: Đen.
  • Thần tượng: AKB48.
  • Ước mơ: Muốn trở thành một dancer hoặc một nhà nghiên cứu khoa học.
  • Tài năng: Làm thủ môn.
  • Funfact: Tự nhận bản thân là một người đẹp trai.
Singles
Media appearances
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *