Ashley – Trần Lý Minh Thư

Ashley – Trần Lý Minh Thư
Birth info
Birthdate 2000-05-23
Birthplace Thành phố Hồ Chí Minh
Bloodtype
Sign Gemini
Sizes
Height 160.0
Weight 45.0
Idol career info
Group SGO48
Generation 1
Debuted 2018-11-17
SNS
Trivia
  • Sở thích: Hát, xem phim.
  • Mầu ưa thích: Pastel.
  • Thần tượng: Shimazaki Haruka.
  • Ước mơ: Muốn trở thành một thành viên nổi bật của SGO48.
  • Tài năng: Có thể đánh máy tính rất nhanh.
  • Funfact: Ăn rất nhiều nhưng không mập.
Singles
Media appearances
Rate this post