Janie – Nguyễn Trương Tường Vy

Janie – Nguyễn Trương Tường Vy
Birth info
Birthdate 2002-01-03
Birthplace Thành phố Hồ Chí Minh
Bloodtype
Sign Capricorn
Sizes
Height 162.0
Weight 50.0
Idol career info
Group SGO48
Generation 1
Debuted 2018-11-17
SNS
Trivia
  • Sở thích: Thích ăn trái cây và đồ ngọt.
  • Mầu ưa thích: Màu hồng.
  • Thần tượng: Mobile (BNK48), Mewnich (BNK48), Music (BNK48).
  • Ước mơ: Muốn trở thành Doraemon.
  • Tài năng: Biết đánh trống nghi lễ.
  • Funfact: Thích học Toán nhưng không giỏi Toán. Đã từng phải trám rất nhiều răng vì ăn đồ ngọt. Phương châm sống là ăn sẽ giúp quên đi nỗi buồn. Có thể ngủ ở mọi nơi.
Singles
Media appearances
Kizuna Ekiden (Hà Nội, 2018/11/18)
Rate this post