sole tiếng Anh là gì? – Chickgolden

Thông tin thuật ngữ sole tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

sole tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sole trong tiếng Anh .

phát âm sole tiếng Anh
sole
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sole

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: sole tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

sole tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ sole trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sole tiếng Anh nghĩa là gì.

sole /soul/

* danh từ
– (động vật học) cá bơn
– bàn chân
– đế giày
– nền, bệ, đế

* ngoại động từ
– đóng đế (giày)

* tính từ
– duy nhất, độc nhất
=the sole representative+ người đại diện duy nhất
=his sole reason is this+ cái lý do độc nhất của anh ta là thế này
– (từ cổ,nghĩa cổ) một mình; cô độc, cô đơn

Xem thêm: Media publications là gì

Thuật ngữ liên quan tới sole

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sole trong tiếng Anh

sole có nghĩa là: sole /soul/* danh từ- (động vật học) cá bơn- bàn chân- đế giày- nền, bệ, đế* ngoại động từ- đóng đế (giày)* tính từ- duy nhất, độc nhất=the sole representative+ người đại diện duy nhất=his sole reason is this+ cái lý do độc nhất của anh ta là thế này- (từ cổ,nghĩa cổ) một mình; cô độc, cô đơn

Đây là cách dùng sole tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sole tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

sole /soul/* danh từ- (động vật học) cá bơn- bàn chân- đế giày- nền tiếng Anh là gì?
bệ tiếng Anh là gì?
đế* ngoại động từ- đóng đế (giày)* tính từ- duy nhất tiếng Anh là gì?
độc nhất=the sole representative+ người đại diện duy nhất=his sole reason is this+ cái lý do độc nhất của anh ta là thế này- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) một mình tiếng Anh là gì?
cô độc tiếng Anh là gì?
cô đơn

Rate this post