Science curiculum vitae personally – University of Da Nang

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy[1]Giải tích số và tối ưu
Ngành: Toán học 2000 Sinh viên dự án đào tạo chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV)  Trường DHBK Đà nẵng[2]Biến đổi Fourier, Laplace và ứng dụng
Ngành: Toán học 2000 Sinh viên dự án đào tạo chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV)  Trường DHBK Đà nẵng[3]Phương trình đạo hàm riêng
Ngành: Toán học 1999 Sinh viên ngành Toán – Tin  Trường Đại học Sư phạm Đà nẵng[4]Phương pháp tính
Ngành: Toán học 1998 Sinh viên đại học Toán – Tin  Trường Đại học Sư phạm Đà nẵng[5]Hàm biến phức
Ngành: Toán học 1998 Sinh viên ngành Toán – Tin
Sinh viên dự án đào tạo chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) – 2000  Trường Đại học Sư phạm Đà nẵng[6]Logic Toán
Ngành: Toán học 1998 Sinh viên khoa công nghệ thông tin  Trường DHBK Đà nẵng[7]Giải tích 1
Ngành: Toán học 1985 Sinh viên các ngành kỹ thuật, kinh tế

marriage affairs open i want an affair

 Đại học Đà nẵng[8]Giải tích 2
Ngành: Toán học 1985 Sinh viên các ngành kỹ thuật, kinh tế  Đại học Đà nẵng[9]Đại số tuyến tính & Hình giải tích
Ngành: Toán học 1985 Sinh viên các ngành kỹ thuật, kinh tế  Đại học Đà nẵng[10]Toán chuyên đề
Ngành: Toán học 1985 Sinh viên các ngành kỹ thuật

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

 Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng

Rate this post