Phạm Minh Tuấn – Viện công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Tuấn

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT:

Email: [email protected]

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ sinh học, ĐH Văn Lang, 2007
 • Thạc sỹ: Công nghệ thực phẩm – đồ uống, ĐH Bách Khoa HCM, 2011

Quá trình công tác

 • 2007: trình dược viên tại công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo
 • 2008 – 2011: học thạc sỹ tại trường ĐH Bách Khoa, TP.HCM
 • 2011 – 2016: giảng viên trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
 • 11/2016 – nay: học nghiên cứu sinh tại trường Szent István University, Hungary

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Phân tích thực phẩm: lý thuyết + thực hành
 • Xử lý số liệu thực nghiệm trong CNTP: lý thuyết + thực hành
 • Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm: Lý thuyết

Hướng nghiên cứu chính

 • Trích ly các hợp chất có hoạt tính sinh học và kiểm tra một số tính chất hóa-lý-sinh của chúng
 • Ứng dụng các hoạt chất trích ly vào thực phẩm hoặc quá trình bảo quản thực phẩm
 • Lên men rượu từ hoa quả

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Dang Bui Khue, Dam Sao Mai, Pham Minh Tuan, Dang Thi Bui Oanh, Le Thi Hong Van. (2014). Peristrophe Roxburghiana – A Review. Annals. Food Science and Technology, 15 (1)
 2. Dang Bui Khue, Do Thi Thu, Pham Minh Tuan, Dang Thi Bui Oanh, Le Thi Hong Van, Phan Dang Quang, Pham Duy Lam. (2014). Optimizing The Pectin Extraction Process From Amberalla Peel By The Combined Oxlalic Acid And Microwave And Comparison Of Characteristics With The Pectins Obtain To Traditional Extraction Method. Annals. Food Science and Technology, 15 (2)
 3. Dang Bui Khue, Dam Sao Mai, Vu Thi Ngoc, Mai Thi Lien, Nguyen Thi Mai Phuong, Pham Minh Tuan. (2014). A study for prolong the shelf-life of barbados cherry by using the chitosan edible film. Journal Of Science And Technology, 52 (5C)
 4. Dang Bui Khue, Nguyen Thi Thanh Lua, Dam Sao Mai, Pham Minh Tuan. (2014). Study the formulation of low caloric biscuit from banana powders, artichoke extracts and Splenda sweeteners for the diabetic patient. Journal Of Science And Technology, 52 (5C)
 5. Dang Bui Khue, Pham Minh Tuan, Ngo Van Quan, Dang Thi Bui Oanh. (2013). Total Phenolic Content and Anti-oxidant Capacity of Some Spices and Herbs Grown in Vietnam. Postharvest Technology, 1(1)

Rate this post