Ông Nguyễn Trọng Đức

Ông Nguyễn Trọng Đức

Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và Giám đốc Chuỗi cung ứng

Ông Đức đã có nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương tại các công ty nước ngoài như Chinfon Taiwan, Panasonic Japan, Orion, CJ Vina Korea.
Với 25 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ mua hàng, kế hoạch sản xuất và chuỗi cung ứng; cùng với 6 năm gắn bó tại DCL, ông Đức đã góp phần chuẩn hóa hệ thống sản xuất và cung ứng hàng hóa, đáp ứng kế hoạch kinh doanh của Công ty, giúp giảm chi phí sản xuất, tối ưu hóa lợi nhuận và xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển.

Rate this post