Ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch HĐND Đà Nẵng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ông Lê Minh Trung (giữa) trong một lần kiểm tra các Dự án ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: N.H

Ông Lê Minh Trung (giữa) trong một lần kiểm tra các dự án ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: N.H

Ngày 26/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng và ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: Ông Lê Minh Trung, với chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước và của đảng viên. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung

Đối với ông Đinh Quý Nhân, trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tuyển dụng viên chức.

Vi phạm của ông Đinh Quý Nhân bị kết luận là đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình và của đảng viên. Do đó, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân.

Rate this post