Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 23-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho ông Lê Hải Bình. Ảnh – TTXVN

Theo đó, ông Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế – Ban Tuyên giáo Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã trao quyết định cho ông Lê Hải Bình.

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Lê Hải Bình. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 20-8, Bộ Chính trị có Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế , Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh 4.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tiểu sử ông Lê Hải Bình

Ngày sinh: 20-6-1977

Quê quán: huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

– Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

– Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế

Tóm tắt quá trình công tác

– 2000: Công tác tại Vụ Châu Á 2 (nay là Vụ Đông Nam Á – Nam Á – Nam Thái Bình Dương), Bộ Ngoại giao

– 10-2000 – 12-2003: Ủy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

– 2004: Chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ Ngoại giao

– 9-2005: Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

– 7-2006: Thư ký Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

– 12-2008: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

– 2012-2013: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

– 2013-2014: Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao

– 2-2014 – 4-2017: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

– 4-2017 – 9-2019: Được điều động giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao (đến 3-2019)

– 10-2019: Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

– 11-2019: Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

– 30-1-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Rate this post