Nidalee mùa 12: Bảng ngọc, Cách lên đồ Nidalee build mạnh nhất [Mới]

Bảng Ngọc Nidalee mùa 12 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Nidalee mùa 12: Cách lên đồ và bảng ngọc Nidalee Rừng Sốc Điện. Phân tích cách chơi Nidalee có những combo nào, cách đánh ra sao. Tướng khắc chế Nidalee tại Kicdo.

Guide Nidalee mùa 12

Nidalee

Hỗ trợ
– Vị trí:

Hỗ trợ – Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng
B

Tỷ lệ thắng
49.7%

Tỷ lệ chọn
4.3%

Tỷ lệ Ban
2.6%

Bảng ngọc Nidalee Sốc điện Rừng với Win 49.32% và Pick 58.04%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu
 
 
 
 

Pháp thuật

Thăng Tiến Sức Mạnh
 
 
 
 

Thủy thượng phiêu

Tấn công
 
 
 
 

Linh Hoạt

Phòng thủ

Mẹo chơi Nidalee độc

Bảng ngọc Nidalee Thu Thập Hắc Ám Rừng với Win 47.90% và Pick 14.84%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu
 
 
 
 

Chuẩn xác

Đắc thắng
 
 
 
 

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Pháp Sư
 
 
 
 

Đai Tên Lửa Hextech
 
 
 
 

Đồng Hồ Cát Zhonya
 
 
 
 

Trượng Hư Vô
 
 
 
 

Ngọn Lửa Hắc Hóa
 
 
 
 

Mũ Phù Thủy Rabadon
 
 
 
 

Cách lên đồ thứ hai

Giày Khai Sáng Ionia
 
 
 
 

Lưỡi Hái Bóng Đêm
 
 
 
 

Sách Chiêu Hồn Mejai
 
 
 
 

Kiếm Tai Ương
 
 
 
 

Đồng Hồ Cát Zhonya
 
 
 
 

Mũ Phù Thủy Rabadon
 
 
 
 

Các sự lựa chọn tình huống

Dây Chuyền Chữ Thập
 
 
 
 

Kính Nhắm Ma Pháp
 
 
 
 

Trượng Lưu Thủy
 
 
 
 

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng

56%

200 trận

Làn đường

100 %

Nidalee Ngọc

The Keystone Dark HarvestThe Rune Tree Sorcery

55 %

The Keystone ElectrocuteThe Rune Tree Sorcery

22 %

Thần thoại

Night Harvester

71 %

Hextech Rocketbelt

28 %

Tỷ lệ chọn trang bị

Zhonya s Hourglass

56 %

Shadowflame

34 %

Void Staff

21 %

Rabadon s Deathcap

10 %

Lich Bane

7 %

Morellonomicon

6 %

Tỷ lệ chọn giầy

Sorcerer s Shoes

80 %

Ionian Boots of Lucidity

18 %

Mercury s Treads

2 %

Tỷ lệ chọn PBT

Summoner Spell Flash

100 %

Summoner Spell Smite

100 %

Lurox

Lurox

– EUW

Kindred

VS.

8/5/11


Trừng Phạt
Tốc Biến
Đồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Hư VôGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaLưỡi Hái Bóng ĐêmMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle

Ngọc bổ trợ

Thu Thập Hắc Ám

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu

Thợ Săn Kho Báu

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thủy Thượng Phiêu

Thủy Thượng Phiêu

+10% Tốc độ Đánh

+10% Tốc độ Đánh

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+6 Giáp

+6 Giáp

Trang bị

00:09

Dao Găm Băng GiáThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh

05:34

Sách QuỷSách CũMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle

09:25

Giày Pháp Sư

13:24

Lưỡi Hái Bóng ĐêmSách CũMắt Kiểm Soát

17:24

Ngọn Lửa Hắc HóaMắt Kiểm Soát

22:43

Đá Hắc Hóa

26:26

Trượng Hư Vô

28:36

Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm SoátSách Cũ

32:09

Đồng Hồ Ngưng Đọng

32:41

Sách Quỷ

35:59

Đồng Hồ Cát Zhonya

37:31

Mắt Kiểm Soát

Ellim

Ellim

Kwangdong Freecs – KR

Lillia

VS.

5/3/4


Trừng Phạt
Tốc Biến
Lưỡi Hái Bóng ĐêmThuốc Tái Sử DụngĐồng Hồ Ngưng ĐọngMắt Kiểm SoátGiày Pháp SưPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle

Ngọc bổ trợ

Chinh Phục

Chinh Phục

Đắc Thắng

Đắc Thắng

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng

Nhát Chém Ân Huệ

Nhát Chém Ân Huệ

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thủy Thượng Phiêu

Thủy Thượng Phiêu

+10% Tốc độ Đánh

+10% Tốc độ Đánh

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+6 Giáp

+6 Giáp

Trang bị

00:09

Dao Găm Nham ThạchThuốc Tái Sử Dụng

02:50

GiàyMắt Kiểm Soát

04:58

Giày Pháp SưSách CũMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle

07:09

Máy Chuyển Pha Hextech

09:33

Sách Quỷ

11:53

Lưỡi Hái Bóng ĐêmPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát

13:37

Đồng Hồ Ngưng ĐọngMắt Kiểm Soát

PangSu

PangSu

– KR

Talon

VS.

13/6/11


Trừng Phạt
Tốc Biến
Lưỡi Hái Bóng ĐêmGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Hư VôDây Chuyền Chữ ThậpGậy Quá KhổMáy Quét Oracle

Ngọc bổ trợ

Sốc Điện

Sốc Điện

Tác Động Bất Chợt

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu

Thợ Săn Kho Báu

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thủy Thượng Phiêu

Thủy Thượng Phiêu

+10% Tốc độ Đánh

+10% Tốc độ Đánh

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+15-140 Máu (theo cấp)

+15-140 Máu (theo cấp)

Trang bị

00:03

Dao Găm Băng GiáThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh

03:47

Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát

06:36

Máy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle

09:25

Sách QuỷSách Cũ

12:06

Lưỡi Hái Bóng ĐêmSách CũMắt Kiểm Soát

13:43

Đồng Hồ Ngưng ĐọngGiáp LụaMắt Kiểm Soát

16:29

Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm Soát

19:23

Đá Hắc HóaMắt Kiểm Soát

21:04

Trượng Hư Vô

22:37

Dây Chuyền Sự SốngSách Cũ

24:14

Sách Quỷ

26:59

Dây Chuyền Chữ ThậpMắt Kiểm Soát

28:59

Gậy Quá Khổ

YoungJae

YoungJae

Gen.G – KR

Bel'Veth

VS.

4/3/4


Tốc Biến
Trừng Phạt
Lưỡi Hái Bóng ĐêmNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm SoátGiày Pháp SưMáy Quét Oracle

Ngọc bổ trợ

Thu Thập Hắc Ám

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Tác Động Bất Chợt

Mắt Thây Ma

Mắt Thây Ma

Thợ Săn Kho Báu

Thợ Săn Kho Báu

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thủy Thượng Phiêu

Thủy Thượng Phiêu

+10% Tốc độ Đánh

+10% Tốc độ Đánh

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+6 Giáp

+6 Giáp

Trang bị

00:03

Dao Găm Nham ThạchThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh

04:12

Sách CũGiàyMắt Kiểm Soát

07:07

Máy Chuyển Pha HextechGiày Pháp SưSách CũMắt Kiểm Soát

13:22

Lưỡi Hái Bóng ĐêmĐồng Hồ Ngưng ĐọngSách QuỷMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle

16:17

Đồng Hồ Cát ZhonyaSách Cũ

18:59

Máy Chuyển Pha HextechGậy Quá KhổMắt Kiểm Soát

21:08

Ngọn Lửa Hắc Hóa

Peach

Peach

– KR

Taliyah

VS.

7/4/9


Trừng Phạt
Tốc Biến
Gậy Quá KhổSách CũPhong Ấn Hắc ÁmLưỡi Hái Bóng ĐêmGiày Pháp SưMáy Quét Oracle

Ngọc bổ trợ

Thu Thập Hắc Ám

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu

Thợ Săn Kho Báu

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thủy Thượng Phiêu

Thủy Thượng Phiêu

+10% Tốc độ Đánh

+10% Tốc độ Đánh

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+8 Kháng Phép

+8 Kháng Phép

Trang bị

00:10

Dao Găm Băng GiáThuốc Tái Sử Dụng

02:02

Máy Quét Oracle

04:09

Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát

06:27

Phong Ấn Hắc Ám

08:46

Sách QuỷSách Cũ

12:52

Lưỡi Hái Bóng ĐêmMắt Kiểm Soát

16:09

Gậy Quá KhổSách Cũ

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Anh em có muốn biết Lux mùa 12 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Nidalee>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Nidalee

Bảng Ngọc tái tổ hợp Nidalee

Bảng ngọc Nidalee mùa 12 đi rừng cầm Áp đảo:

Thu thập hắc ám Thu thập hắc ám có tác động lớn vào cuối game và tốt hơn nhiều so với sốc điện sốc điện. Tăng sát thương và khả năng 1 cái phóng lao có thể lấy được trên 70% máu địch đôi khi là chết luôn.

Tác động bất chợt Tác động bất chợt vị trí của bạn thường là gank từ trong rừng, bụi với 7 sát lực 6 xuyên kháng phép thì còn gì bằng

Thu thập nhãn cầu Thu thập nhãn cầu thường xuyên gank bot thì việc hạ được ít nhất 1 tướng ngọc này sẽ được kích hoạt và sẽ là tiền đề để kill nốt địch còn lại. Và sẽ hựu dụng về cuối khi thường xuyên combat tổng.

Thợ săn tham lamThợ săn tham lam hồi máu 1,5-2% sát thương gây ra. Chắc mỗi cú phóng lao bạn sẽ bền bỉ hơn để hóa thành rạng hổ lao vào kẻ địch

Bước chân màu nhiệmBước chân màu nhiệm tiết kiệm được 300 vàng, mà Nidalee cũng sẽ chưa cần đến giày ngay do khả năng tăng tốc mỗi lần đi trong bụi cậy. Rành tiền mà làm việc khác

Thấu thị vũ trụThấu thị vũ trụ giảm 5% đủ thứ, đồng nghĩa nhiều cơ hội để spam skill hơn

Tấn côngTấn công

Linh hoạtLinh hoạt

Phòng thủPhòng thủ

Cách lên đồ Nidalee

Cách lên đồ Nidalee

Rựa thợ sănthuốc tái sử dụng đã là 2 món trang bị cho người đi rừng không thể thiếu.

Có một sự thực là Nidalee rất đáng sợ với những pha phi lao chết người. Để spam được phi lao bắt buộc bạn phải mua thật nhiều đồ giảm thời gian hồi chiêu. Dó đó món đồ tiếp theo khuyên nghị bạn lên đồ giày khai sáng Ionia giay khai sang iolia.

Phù phép: thần vọng Phù phép: thần vọng ngoài 80 SMPT còn cung cấp 10% giảm hồi chiêu vừa đi rừng hiệu quả và cho phép Nidalee đấu tay đôi với bất kỳ đối thủ nào.

Song kiếm tai ương Song kiếm tai ương thêm 7% tốc độ di chuyển 10% giảm hồi chiêu. Sau 1 đòn đánh thường bạn sẽ được cộng tới 75 STVL và 50% SMPT. Món đồ đáp ứng được tất cả nhu cầu của Nidalee

Cách chơi Nidalee

Bộ combo

Cách chơi Nidalee combo

Đầu trận

Nidalee giai đoạn đầu trận rất mạnh bạn có thể dọn hết 1 vòng rừng với tốc độ tróng mặt mà không tốn quá nhiều máu lẫn mana.

Cách đi dùng skill khi đi rừng: skill vồ W ở bãi chim, sói. Dùng phi lao Q nhắm vào bùa lợi xanh hoặc đỏ trước khi vả hết quái chỉ cần căn chẩn vì tầm phi lao sẽ khá xa. Và phi lao càng xa lượng sát thương sẽ càng lớn.

Sau khi dọn xong bạn có thể đi gank liên tục ngay khi có 3 skill cần thiết.

Giữa game

Kiểm soát tầm nhìn bằng bẫy rập, hãy đặt bẫy ở bụi những vị trí bạn chuẩn bị gank. Một khi địch dính bẫy hoặc phi lao hãy dồn toàn bộ sát thương vì lúc đó Nidalee mạnh nhất.

Máu ít và yếu hơn các tướng rừng khác. Nếu không chắc vị trí tướng rừng địch hãy dùng phi lao để kiểm tra bụi. Đừng để Rengar nhảy ra từ bụi bạn chắc chắn sẽ thua không solo được đâu.

Chỉ mạnh ở đầu và giữa game nên bạn hãy kết thúc ván đấu ở 2 giai đoạn này nếu không về cuối sẽ bị bật lại.

Cuối game

Chẳng thể hổ báo chỉ còn đóng vai trò cấu rỉa máu team địch từ xa trong những pha combat. Để ý đồng đội ai hết máu thì hồi cho họ

Vị trí của Nidalee

Đi rừng

Phép bổ trợ Nidalee

Phép bổ trợ Nidalee

Tốc biến và trừng phạt

Điểm mạnh & yếu Nidalee

Điểm mạnh: 

Là một tướng từ trang phục đã nói lên đây là một tướng đi rừng cực nhanh

Biến hóa vừa có thể đánh xa cũng có thể đánh gần

Cú phi lao cực kỳ khó chịu

Kiểm soát tầm nhìn tốt nhờ khả năng tăng tốc khi ở trong bụi

Điểm yếu:

Không có CC 

Khó chơi phải biết ước lượng khoảng cách tầm đi phi lao mới chuẩn

Combat là điểm yếu 

Bảng kỹ năng Nidalee

Bảng kỹ năng Nidalee

Max Q là đương nhiên sau đó đên E và W

Khắc chế Nidalee

Khắc chế Nidalee

Lee Sin

Rengar

Kayn

Đối thủ trong Rừng

Bình luận

Loading More post

Rate this post