Nhân vật hư cấu Công Tôn Thắng

Nhân vật hư cấu Công Tôn Thắng là ai?
Công Tôn Thắng tên hiệu là Nhập Vân Long, là một nhân vật hư cấu trong bộ phim “Thủy Hử”, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Ông là 1 trong 30 vị Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Trong tiểu thuyết cổ điển “Thủy hử” miêu tả về Công Tôn Thắng là người cao tám thước, lông mày hình chữ bát, dung mạo cổ quái. Ông vốn là một đạo sĩ tu hành trên núi, có nhiều phép lạ, biến hóa khôn lường. Võ nghệ của Công Tôn Thắng cũng rất cao cường, có thể sánh ngang

Công Tôn Thắng tên hiệu là Nhập Vân Long, là một nhân vật hư cấu trong bộ phim “Thủy Hử”, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Ông là 1 trong 30 vị Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.Trong tiểu thuyết cổ điển “Thủy hử” miêu tả về Công Tôn Thắng là người cao tám thước, lông mày hình chữ bát, dung mạo cổ quái. Ông vốn là một đạo sĩ tu hành trên núi, có nhiều phép lạ, biến hóa khôn lường. Võ nghệ của Công Tôn Thắng cũng rất cao cường, có thể sánh ngang Dương Chí

Khi Công Tôn Thắng nghe tin Tiều Cái có ý định đi cướp sinh thần cương, nên ông đã đi theo để đoạt chiến lợi phẩm. Sau khi cướp thần cương xong, Lương Trung Thư nghe tin báu vật bị cướp liền đùng đùng nổi giận sai Đô đầu đi đánh tặc khấu, đánh không thắng thì chém đầu. Đô đầu này đã hai lần tấn công nhưng đều bại trận, lại bị Nguyễn Tiểu Ngũ sẻo tại nên sợ quá trốn về. Tiều Cái thấy tình hình bất lợi nên bỏ lên Lương Sơn. Nhưng Vương Luân đã không để họ ở lại nên dụ tiền để họ đi, Lâm Xung tức giận đã chém chết Vương Luân, Tiều Cái được tôn làm chủ trại. Từ đó, Công Tôn Thắng trở thành người đứng vị trí thứ 4 của Lương Sơn.

Trong một trận chiến, Phàn Thụy đã đánh thắng Lương Sơn nên Công Tôn Thắng đã đề nghị Phàn Thụy phá trận Bát Quái do mình lập ra. Phàn Thụy đã sử dụng pháp thuật làm trời tối đen, hô mưa gọi gió khiến quân của Lương Sơn rối loạn. Sau đó, Phàn Thịu sai Hạng Sung và Lý Cổn dẫn 500 xông lên phá trận nhưng cả hai đều bị bắt. Công Tôn Thắng đã thằng Phàn Thụy trọng một trận chiến phép thuật. Phàn Thụy bỏ chạy nhưng sau đó đã theo lên Lương Sơn.

Vì Phàn Thụy chiến thắng khi giao đấu với Lương Sơn nên Công Tôn Thắng đề nghị Phàn Thụy phá trận Bát Quái của mình. Phàn Thụy sử dụng pháp thuật làm trời tối đen, hô mưa gọi gió làm quân Lương Sơn rối loạn, sau đó sai Lý Cổn, Hạng Sung đem 500 quân phá trận, song cả hai người đều bị bắt. Công Tôn Thắng đánh bại Phàn Thụy trong một trận chiến phép thuật. Phàn Thụy chạy thoát. Cuối cùng Phàn Thụy theo lên Lương Sơn.

Khi

Khi Tống Giang lên thay Tiều Cái đã được lòng huynh đệ Lương Sơn. Nhưng Công Tôn Thắng đã nhìn thấu dã tâm của Tống Giang, nhưng ông cũng không thể thuyết phục được Tiều Cái loại trừ Tống Giang, và cũng là có số đông huynh đệ Lương Bạc đứng về Tống Giang. Không muốn phá vỡ sự đoàn kết của huynh đệ Lương Sơn, Công Tôn Thắng đã chọn cho mình cách im lặng, nhưng cũng bắt đầu có thành kiến với Tống Giang. Những cuối cùng, ông cảm thấy bản thân mình không còn có lý do gì để ở lại Lương Sơn nên đã quyết định hồi hương phụng dưỡng mẹ già, du tiên, truyền đạo.

Rate this post