Nhà thơ Lê Anh Xuân (1940-1968) – Bảo tàng Văn học Việt Nam

1. Tiểu sử:

Nhà thơ Lê Anh Xuân tên thật là Ca Lê Hiến. Ông sinh ngày 5 tháng 6 năm 1940 tại Châu Thành, Bến Tre. Ông hy sinh ngày 24 tháng 5 năm 1968 ở vùng ven Sài Gòn: ấp Phước Quảng, xã Phước Lợi, huyện Cần Đước, Long An.

2. Quá trình công tác

 Khi nhỏ, ông sống với cha mẹ ở vùng kháng chiến miền Tây Nam bộ. Năm 1952, ông làm việc ở nhà in Trịnh Đình Trọng, thuộc Sở Giáo dục Nam bộ. Năm 1954, nhà thơ theo gia đình tập kết ra Bắc và học ở trường học sinh miền Nam (Hải Phòng), trường Nguyễn Trãi (Hà Nội) và trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học, ông làm phụ giảng một thời gian ngắn tại khoa Sử của trường. Cuối năm 1964, tình nguyện về Nam và công tác ở tiểu ban Giáo dục thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương cục rồi chuyển sang công tác ở ngành văn (Hội Văn nghệ Giải phóng).

 

3. Tác phẩm

 Thơ

Tiếng gà gáy (thơ, 1965)

Có đâu như ở miền Nam (thơ, in chung, 1968)

Nguyễn Văn Trỗi (trường ca, 1968)

Hoa dừa (thơ, 1971)

Thơ Lê Anh Xuân (tuyển thơ, 1981).

Văn xuôi

Giữ đất (1966).

4. Giải thưởng

 Giải nhì cuộc thi thơ của tạp chí Văn nghệ năm 1961 với bút danh Ca Lê Hiến (bài thơ Nhớ cơn mưa quê hương).

Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt I, năm 2001.

Rate this post