Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ qua đời

Nhà biên kịch Hoàng Tich Chỉ sinh ngày 1/9/1931, tại xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Gia đình ông có nhiều người nổi tiếng như nhà báo Hoàng Tích Chu là anh cả, họa sĩ Hoàng Tích Chù là anh hai, và anh ba là nhà viết kịch Hoàng Tích Linh. 

Từ năm 1946 ông đã sớm giác ngộ Cách mạng và làm trinh sát ở Ty liêm phóng Bắc Giang. Năm 1956, ông làm Trưởng phòng Văn nghệ Ty Văn hóa Bắc Giang. Năm 1961, ông bắt đầu theo học lớp biên kịch của trường Điện ảnh Việt Nam, và tốt nghiệp năm 1963. Từ năm 1964, nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ làm Trưởng phòng Biên tập Hãng phim truyện Việt Nam, sau đó giữ chức Giám đốc Hãng phim truyện I.

Ông là nhà biên kịch hàng đầu của nền điện ảnh Việt, tác giả kịch bản của nhiều bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam như “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Em bé Hà Nội”, “Thành phố lúc rạng đông”, “Mối tình đầu”, “Bông hoa rừng Sác”, “Biển gọi”, “Tọa độ chết”…

Nhiều tác phẩm của ông đã nhận các giải thưởng lớn trong lĩnh vực điện ảnh, như Bông Sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam năm 1975; Bông Sen Bạc Liên hoan phim Việt Nam các năm 1970, 1973; Giải bạc Liên hoan phim Ý; Giải thưởng lớn-Bồ Câu vàng đặc biệt, Liên hoan phim Lai-xích/Cộng hòa dân chủ Đức.

Năm 2012, nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho các tác phẩm “Trên vĩ tuyến 17” (kịch bản phim truyện); “Biển gọi” (kịch bản phim truyện); “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” (biên kịch thứ nhất phim truyện); “Em bé Hà Nội” (biên kịch thứ nhất phim truyện); “Mối tình đầu” (biên kịch thứ nhất phim truyện); “Thành phố lúc rạng đông” (biên kịch thứ nhất phim tài liệu). Ông là nhà biên kịch đầu tiên vinh dự nhận giải thưởng này.

Rate this post