Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại (20/12) – Tin tức – thuvien.dhlnvfu.edu.vn

Với Nghị quyết 60/209 (ngày 22/12/2005), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố lấy ngày 20 tháng 12 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại. Đây là dịp để mỗi một quốc gia hướng về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết quốc tế trong quá trình thực hiện các mục tiêu chung của nhân loại, đồng thời khẳng định đoàn kết quốc tế là giá trị cơ bản là nền tảng mối quan hệ giữa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu như hiện nay.

      Ngày quốc tế đoàn kết nhân loại có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là dịp để mỗi một người nhận thức đầy đủ trách nhiệm của bản thân đối với nhân loại, phấn đấu để xóa đói, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống, xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc trong khu vực và trên thế giới nhằm đạt được mục tiêu chung của nhân loại.  

      Mục tiêu của đoàn kết nhân loại là xóa đói, giảm nghèo, hướng tới sự phát triển của con người nói chung và những người trong những nước đang phát triển nói riêng. Để đạt được mục tiêu đó, trên thế giới đã có rất nhiều các tổ chức được thành lập để giúp đỡ con người như: Quỹ UNICEF; Tổ chức từ thiện Doctors Without Borders, USA; Hội đồng quốc phòng tài nguyên thiên nhiên, Tổ chức Catholic Medical Mission Board …

      Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, cùng với các thách thức về bất bình đẳng đang đặt ra không ngừng, tăng cường tình đoàn kết quốc tế là điều cần thiết và giữ vai trò rất quan trọng. Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn phấn đấu cho mục tiêu làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơ ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Người không chỉ phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc Việt Nam mà còn đấu tranh không mệt mỏi cho độc lập, tự do và tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 

      Hiện nay, học tập tư tưởng của Người về đoàn kết quốc tế, đồng thời nắm được xu thế của thời đại, nước ta đã rất tích cực hưởng ứng ngày đoàn kết nhân loại. Việt Nam đã tham gia nhiều tổ chức thế giới như: Tổ chức chữ thập đỏ thế giới; Tổ chức WHO; UNICEF; Chung tay bảo vệ môi trường; Tham gia tích cực ngày tiêm chủng thế giới; Ngày sốt rét thế giới; Ngày vì người nghèo…

      “Nhân Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại, tôi kêu gọi tất cả các công dân của thế giới cùng đoàn kết như là một gia đình lớn để cùng giúp chúng tôi thúc đẩy sự đoàn kết và để đạt được các mục tiêu chung của tất cả chúng ta”, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh.

Trích nguồn: http://gdcttc.saodo.edu.vn/ 

Rate this post