Mỹ thuật 8 – Vẽ tranh Đề tài lao động doc – Tài liệu

Mỹ thuật 3 Vẽ Tranh : ĐỀ TÀI TỰ DO Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá GV chọn một số tranh đã hoàn thành hoặc gần xong và gợi ý HS nhận … ảnh chính, hình ảnh phụ ;Vẽ các hình dáng phù hợp với hoạt động +Vẽ theo các chi tiết để bức tranh sinh động ;Vẽ màu theo ý thích, có đậm, nhạt. + Nên vẽ màu kín tranh hoặc có thể để nền … viên HS có bài vẽ đẹp. Dặn dò Về nhà vẽ tiếp hoặc vẽ tranh khác vào giấy khổ A4 ( nếu có điều kiện). Xem lại các bài tập trang trí đường diềm, hình vuông đã thực hành. +Vẽ hình ảnh chính,…

  • 4
  • 4,418
  • 1

Rate this post