Miền xanh thẳm

Ngoài người bạn là Bảo, Thiện quý nhất là anh Nhu. Cậu coi anh Nhu như anh ruột của mình. Chính nhờ sự quan tâm của anh mà Thiện an tâm hơn khi phải sống xa nhà. Cả trường rộ lên việc thầy Tín mượn ở đâu cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy”. Cuốn sách được đem ra thảo luận sôi nổi ở các buổi sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt lớp. Phải khó khăn lắm cuốn sách mới tới tay Thiện và cậu phải mất hơn 1 tuần để chép xong cả cuốn. Ai cũng khâm phục sự kiên trì của Thiện và càng ngạc nhiên trước số lư

Rate this post