Merrill Kelly Game by Game Stats and Performance | ESPN

Sat 4/30

@

STL

W

2-0

7.0200004713972577.0W(2-1)-1.27Mon 4/25

vs

LAD

L

4-0

6.07330241010982648.0L(1-1)-1.69Wed 4/20

@

WSH

W

11-2

6.0611015109802560.0W(1-0)-0.59Wed 4/13

vs

HOU

W

3-2 F/10

5.130002676792166.0–0.00Fri 4/8

vs

SD

L

3-0

4.040002744751759.0–0.00april

28.1

22

4

4

0

7

26

38

42

429

114

62.0

1.27

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *