LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO

Giới thiệu

Vietsovpetro là Xí nghiệp Liên doanh đầu tiên của Việt Nam với nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí và là một biểu tượng của tình Hữu nghị Việt Nam-Liên Bang Nga. Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt-Xô được thành lập trên cơ sở các Hiệp định Việt-Xô về hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam ký ngày 03/07/1980 và Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam-Liên Xô ký ngày 19/06/1981 về việc thành lập Liên doanh dầu khí Việt-Xô. Ngày 16/04/1995, Công ty bắt đầu đưa khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ vào bờ, cung cấp cho tổ máy nhiệt điện Bà Rịa. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, Vietsovpetro đã nhận được nhiều huân chương, giải thưởng danh giá như Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng Lao động, Huân chương Sao Vàng …

Trong suốt hơn 40 năm hoạt động, với những nỗ lực không ngừng của 16 đơn vị trực thuộc và các cán bộ công nhân viên giàu tiềm năng, Vietsovpetro đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể đối với ngành dầu khí Việt Nam như: phát hiện ra nhiều mỏ dầu có giá trị thương mại cao, trong đó có mỏ Bạch Hổ lớn nhất Việt Nam; phát hiện ra dầu từ tầng đá mỏng với trữ lượng lớn đồng thời tìm ra những giải pháp kỹ thuật và công nghệ phù hợp để khai thác dầu từ tầng móng với những đặc trưng địa chất cực kỳ phức tạp mà trên thế giới chưa từng có các mô hình tương tự. Ngoài ra, Vietsovpetro còn tham gia xây dựng nhiều công trình khai thác dầu khí cho các công ty dầu khí hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam và tại các nước khác trên thế giới, đồng thời Vietsovpetro cũng đã tham gia xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia như đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau. Với những thành tích của mình, Vietsovpetro đã trở thành lực lượng chủ yếu của ngành kinh tế và công nghiệp dầu mỏ Việt Nam với 3 mỏ dầu thương mại: Bạch Hổ, Rồng và Gấu Lớn. Đặc biệt, ngày 14/02/2021, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 240 triệu, đây là thành quả thực sự ấn tượng, đáng tự hào. Và trong năm 2021, Vietsovpetro sẽ liên tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp, tận dụng tốt các cơ hội, phát triển tốt các tiềm năng để hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững và ghi thêm những dấu ấn mới, những thành tựu mới trong hành trình tiếp theo, góp phần làm rạng ngời hơn trang sử của Vietsovpetro và của ngành Dầu khí Việt Nam.

Rate this post