Khương tử nha là ai (khương tử nha đã giúp thành lập triều đại nào của trung quốc-khương tử nha câu cá-các triều đại trung quốc là gì-Các triều đại phong kiến của Trung Quốc-chế độ phong kiến trung qu

Bài viết sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Khương Tử Nha, những đóng góp của ông trong lịch sử Trung Quốc như thế nào thông qua phương pháp tiếp cận Đề học.

Khương tử nha là ai

Khương tử nha là ai

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Tìm hiểu về Khương Tử Nha.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Khương Tử Nha là nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc và còn là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa. Ông còn được biết đến là một nhà quân sư mưu lược tài ba, góp công lớn cho nhà Chu tiêu diệt nhà Thương. Ngoài ra, ông còn là quân chủ đầu tiên của nước Tề, một nước chư hầu thuộc thời Tây Chu và tồn tại cho đến thời Chiến Quốc. Vì vậy ông còn có tên gọi khác là Tề Thái Công.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: tên thật của Khương Tử Nha, tiểu sử Khương Tử Nha, tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa, sự tích câu cá không lưỡi của Khương Tử Nha, truyền kỳ về Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha đã giúp thành lập triều đại nào của Trung Quốc

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Khương Tử Nha là công thần đã giúp thành lập triều đại nào của Trung Quốc.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Khương Tử Nha là nhân vật nổi tiếng được biết đến như một vị quân sư vĩ đại, nhà chính trị mưu lược, là người đã góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: công lao của Khương Tử Nha trong việc thành lập triều đại nhà Chu, triều đại nhà Chu.

Khương Tử Nha câu cá

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Vì sao Khương Tử Nha câu cá.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Dân gian truyền tụng câu chuyện Khương Tử Nha câu cá mà không dùng lưỡi không dùng mồi bởi thực tế ông không câu cá mà “câu người”. Vào năm ông 80 tuổi đã được Chu Văn Vương phát hiện tài năng và mời về làm quân sư. Ông đã không phụ sự kỳ vọng của Chu Văn Vương, góp công sức tài trí của mình để xây dựng nên nền móng vững chắc cho nhà Chu. Việc câu cá với ông chỉ là hình thức dưỡng tâm dưỡng sinh nhờ vậy mà ông có thể sống thọ đến 97 tuổi – độ tuổi xưa này hiếm.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: điển tích câu cá của Khương Tử Nha, Khương Tử Nha câu cá chờ thời, triết lý sâu sắc qua việc khương Tử Nha câu cá.

Các triều đại trung quốc là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Tìm hiểu khái niệm các triều đại Trung Quốc là gì.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Các triều đại Trung Quốc là nói đến các chế độ quân chủ thế tập cai trị Trung Quốc trong phần lớn chiều dài lịch sử của đất nước này. Người thống trị tối cao của các triều đại gọi là vương hay hoàng đế. Trung Quốc đã được cai trị bởi một loạt triều đại kế tục nhau từ triều đại đầu tiên là Hạ Vũ vào khoảng năm 2070 TCN đến khi Trung Hoa Dân Quốc được thành lập vào năm 1912.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Danh sách các triều đại Trung Quốc, khái quát lịch sử Trung Quốc qua các triều đại, những triều đại hoàng kim nhất lịch sử Trung Quốc.

Các triều đại phong kiến của Trung Quốc

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Số lượng các triều đại phong kiến của Trung Quốc.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Trong suốt hơn 5000 năm lịch sử, Trung Quốc đã trải qua biết bao lần thay đổi triều đại với con số lên đến 83 triều đại cùng với đó là sự thay đổi của gần 600 người cầm quyền.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Kể tên các triều đại phong kiến của Trung Quốc, đối chiếu các triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc, triều đại đầu tiên và cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc.

Chế độ phong kiến trung quốc được xác lập khi nào

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Tìm hiểu chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi nào.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được xác lập đầu tiên dưới triều đại nhà Tần, khi đó quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ với nông dân lĩnh canh được hình thành tạo nên những giai cấp mới.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được xác lập đầu tiên dưới triều đại nào, đặc điểm nổi bật của chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Triều đại nào đã thống nhất được Trung Quốc.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Đầu thế kỷ IV TCN, nhà Tần đã lần lượt tiêu diệt các đối thủ, đến năm 221 TCN nhà Tần thống nhất được Trung Quốc dựa vào tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Trung Quốc được thống nhất vào năm nào, ai là người có công lớn trong việc thống nhất Trung Quốc.

Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé xâm lược Trung Quốc

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Lý do tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé xâm lược Trung Quốc.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Trung Quốc là đất nước rộng lớn với dân số đứng đầu thế giới. Khi thế lực phong kiến ngày càng suy yếu thì Trung Quốc trở thành thị trường béo bở để các đế quốc có thể khai thác các nguồn tài nguyên Trung Quốc có, cùng với đó là lực lượng lao động dồi dào. Nhưng để xâm chiếm toàn bộ thì cần nhiều nước tham gia vào.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Sự kiện mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc, quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc diễn ra như thế nào.

Trung Quốc đồng minh hội là tổ chức của

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Trung Quốc đồng minh hội là tổ chức của giai cấp nào.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Trung Quốc Đồng minh hội là chính đảng của giai cấp tư sản. Tổ chức này là một trong những tổ chức tiền thân của chính đảng sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc là Trung Quốc Quốc dân Đảng.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Lực lượng tham gia vào Trung Quốc đồng minh hội, mục tiêu của Trung Quốc đồng minh hội là gì.

Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của quá trình nào.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc là gì, nguyên nhân thành công của nền kinh tế Trung Quốc, kể tên những thành tựu nổi bật của Trung Quốc.

Rate this post