Jack London – IMDb

 2023

The Faith of Men
(Short) (original story)

(Short) (original story)

 2020

The Call of the Wild
(based upon the novel by)

(based upon the novel by)

 2020

Veterán
(TV Movie) (inspired by the novel “Martin Eden”)

(TV Movie) (inspired by the novel “Martin Eden”)

 2019

To Build a Fire
(Short) (story)

(Short) (story)

 2019

Martin Eden
(novel)

(novel)

 2018

The Ballad of Buster Scruggs
(based on a story by – segment “All Gold Canyon”)

(based on a story by – segment “All Gold Canyon”)

 2018

Yours for the Revolution
(Documentary short)

(Documentary short)

 2018

White Fang
(original novel)

(original novel)

 2017

Na grani
(story)

(story)

 2017

To Build a Fire
(Short) (novel)

(Short) (novel)

 2016

Lost Face
(Short) (story by)

(Short) (story by)

 2016

The Last Sleep
(Short) (adaptation)

(Short) (adaptation)

 2016

To Build a Fire
(Short) (novel)

(Short) (novel)

 2014

A Thousand Deaths
(Short) (story)

(Short) (story)

 2011

Cara de luna
(Short) (based on the story by)

(Short) (based on the story by)

 2011

Kusok myasa
(Short) (short story “A Piece of Steak”)

(Short) (short story “A Piece of Steak”)

 2011

Build a Fire
(Short)

(Short)

 2010

Burning Daylight
(story)

(story)

 2009

Call of the Wild
(source material)

(source material)

 2008

Der Seewolf
(TV Movie) (novel)

(TV Movie) (novel)

 2005

Fareler
(Short) (novel)

(Short) (novel)

 2005

Crochet au coeur
(Short) (short story)

(Short) (short story)

 2004

Por un bistec
(Short) (story)

(Short) (story)

 2004

Jour blanc
(Short) (novel “To Build a Fire”)

(Short) (novel “To Build a Fire”)

 2003

Cara perdida
(Short) (short story)

(Short) (short story)

 2003

To Build a Fire
(Short) (writer)

(Short) (writer)

 1999

A bor lelke
(TV Short)

(TV Short)

 1998

Zheleznaya pyata oligarkhii
(novel “The Iron Heel”)

(novel “The Iron Heel”)

 1997

The Sea Wolf
(novel)

(novel)

 1997

White Fang
(Video short) (novel)

(Video short) (novel)

 1997

The Call of the Wild
(TV Movie) (based on the novel by: “The Call of the Wild”)

(TV Movie) (based on the novel by: “The Call of the Wild”)

 1996

Call of the Wild
(Video) (novel)

(Video) (novel)

 1993

The Sea Wolf
(TV Movie) (book “The Sea Wolf”)

(TV Movie) (book “The Sea Wolf”)

 1993

White Fang
(TV Series) (novel)

(TV Series) (novel)

 1993

Månansiktet
(Short) (story)

(Short) (story)

 1992

Serdtsa tryokh
(TV Series) (original screenplay)

(TV Series) (original screenplay)

 1992

The Legend of White Fang
(TV Series) (book – 1992)

(TV Series) (book – 1992)

 1992

Call of the Wild
(TV Movie) (novel)

(TV Movie) (novel)

 

Northern Exposure
(TV Series) (novels “The Call of the Wild” – 1 episode, 1992) (novels “White Fang” – 1 episode, 1992)

The Three Amigos (1992) … (novels “The Call of the Wild” – uncredited) / (novels “White Fang” – uncredited)

(TV Series) (novels “The Call of the Wild” – 1 episode, 1992) (novels “White Fang” – 1 episode, 1992)

 1992

Le steak
(Documentary) (inspired by a short story by: “A Piece of Steak”)

(Documentary) (inspired by a short story by: “A Piece of Steak”)

 1991

Sócios
(Short) (writer)

(Short) (writer)

 1991

Suns kurs prata dziedat
(story)

(story)

 1989

Cesta na jihozápad
(story)

(story)

 1986

Cautatorii de aur
(writer)

(writer)

 1984

Der Mexikaner Felipe Rivera
(TV Movie) (novel)

(TV Movie) (novel)

 1983

Osztozkodás
(TV Short) (novel)

(TV Short) (novel)

 1982

Krazha
(TV Movie) (play)

(TV Movie) (play)

 1982

White Fang Story
(TV Movie) (novel)

(TV Movie) (novel)

 1980

CBS Library
(TV Series) (novel “Call Of The Wild” – 1 episode)

Animal Talk (1980) … (novel “Call Of The Wild”)

(TV Series) (novel “Call Of The Wild” – 1 episode)

 1980

Klondike Fever
(novel)

(novel)

 1978

Králova zena
(TV Movie) (short story)

(TV Movie) (short story)

 1976

Das Ende vom Lied
(TV Movie) (novel)

(TV Movie) (novel)

 1976

Martin Iden
(TV Movie) (novel)

(TV Movie) (novel)

 1976

The Call of the Wild
(TV Movie) (novel)

(TV Movie) (novel)

 1975

Lockruf des Goldes
(TV Mini Series) (novel “Burning Daylight”)

(TV Mini Series) (novel “Burning Daylight”)

 1975

The Great Adventure
(novel “The Call of the Wild”)

(novel “The Call of the Wild”)

 1975

The Legend of Sea Wolf
(novel “The Sea Wolf”)

(novel “The Sea Wolf”)

 1973

White Fang
(novel “White Fang”)

(novel “White Fang”)

 1973

Emperor of the North
(short story – uncredited)

(short story – uncredited)

 1972

The Call of the Wild
(novel)

(novel)

 1972

Der Schrei der schwarzen Wölfe
(novel)

(novel)

 1972

Claim na Hluchem potoku
(Short) (short story)

(Short) (short story)

 1972

Kanon samé zlato
(Short) (short story)

(Short) (short story)

 1972

Poslední výstrel Davida Sandela
(Short) (short story)

(Short) (short story)

 1969

To Build a Fire
(short story)

(short story)

 1969

The Assassination Bureau
(unfinished novel)

(unfinished novel)

 1966

Cesta reky k mori
(TV Movie) (novel “Martin Eden”)

(TV Movie) (novel “Martin Eden”)

 1965

Zabit cloveka
(TV Movie) (story)

(TV Movie) (story)

 1962

Nur Fleisch
(TV Movie) (story)

(TV Movie) (story)

 1960

Ortaci
(TV Movie) (novel)

(TV Movie) (novel)

 1958

Wolf Larsen
(novel “The Sea Wolf”)

(novel “The Sea Wolf”)

 1956

Cabo de Hornos

 1956

Meksikanets
(story by)

(story by)

 1954

Møde ved midnat
(TV Movie) (short story)

(TV Movie) (short story)

 1952

The Fighter
(story “The Mexican”)

(story “The Mexican”)

 1950

Barricade
(novel “The Sea Wolf”)

(novel “The Sea Wolf”)

 1946

The White Fang
(novel “White Fang”)

(novel “White Fang”)

 1944

Alaska
(novel “Flush of Gold”)

(novel “Flush of Gold”)

 1944

El mexicano
(story)

(story)

 1942

The Adventures of Martin Eden
(novel “Martin Eden”)

(novel “Martin Eden”)

 1942

North to the Klondike
(suggested by story “Gold Hunters of the North”)

(suggested by story “Gold Hunters of the North”)

 1941

Sign of the Wolf
(story “That Spot”)

(story “That Spot”)

 1941

The Sea Wolf
(novel)

(novel)

 1940

Queen of the Yukon
(stories)

(stories)

 1939

Torture Ship
(story “A Thousand Deaths”)

(story “A Thousand Deaths”)

 1939

Wolf Call
(novel “The Wolf Call”)

(novel “The Wolf Call”)

 1939

Romance of the Redwoods
(novel “The White Silence”)

(novel “The White Silence”)

 1937

Mutiny on the Elsinore
(novel “Captain Walter Summers”)

(novel “Captain Walter Summers”)

 1936

Conflict
(novel “The Abysmal Brute”)

(novel “The Abysmal Brute”)

 1936

White Fang
(based on “White Fang” novel by)

(based on “White Fang” novel by)

 1936

Les mutinés de l’Elseneur
(novel “Mutiny of the Elsinor”)

(novel “Mutiny of the Elsinor”)

 1935

Call of the Wild
(story)

(story)

 1930

Construire un feu
(Short) (novel “To Build a Fire”)

(Short) (novel “To Build a Fire”)

 1930

The Sea Wolf
(novel)

(novel)

 1929

Smoke Bellew
(story)

(story)

 1928

Tropical Nights
(story “A Raid on the Oyster Pirates”)

(story “A Raid on the Oyster Pirates”)

 1928

Prowlers of the Sea
(story “The Siege of the Lancashire Queen”)

(story “The Siege of the Lancashire Queen”)

 1928

Stormy Waters
(story “Yellow Handkerchief”)

(story “Yellow Handkerchief”)

 1928

Burning Daylight
(novel)

(novel)

 1927

The Haunted Ship
(story “White and Yellow”)

(story “White and Yellow”)

 1926

The Sea Wolf
(novel)

(novel)

 1926

By the Law
(story “The Unexpected”)

(story “The Unexpected”)

 1925

White Fang
(story)

(story)

 1925

Adventure
(novel)

(novel)

 1923

Call of the Wild
(novel)

(novel)

 1923

The Abysmal Brute
(novel)

(novel)

 1923

The Wolves of the Waterfront
(Short) (story)

(Short) (story)

 1923

The Yellow Handkerchief
(Short) (story)

(Short) (story)

 1922

The Siege of the Lancashire Queen
(Short) (story)

(Short) (story)

 1922

Timberland Treachery
(Short) (story)

(Short) (story)

 1922

The Law of the Sea
(Short) (story)

(Short) (story)

 1922

Pirates of the Deep
(Short) (story)

(Short) (story)

 1922

The Channel Raiders
(Short) (story)

(Short) (story)

 1922

The Mohican’s Daughter
(story “The Story of Jees Uck”)

(story “The Story of Jees Uck”)

 1922

Giants of the Open
(Short) (story)

(Short) (story)

 1922

White and Yellow
(Short) (story)

(Short) (story)

 1922

The Son of the Wolf
(story)

(story)

 1921

The Little Fool
(novel “Little Lady of the Big House”)

(novel “Little Lady of the Big House”)

 1920

The Star Rover
(novel)

(novel)

 1920

The Mutiny of the Elsinore
(novel)

(novel)

 1920

Burning Daylight
(novel)

(novel)

 1920

The Sea Wolf
(novel)

(novel)

 1919

Zheleznaya pyata
(novel “The Iron Heel”)

(novel “The Iron Heel”)

 1918

Nye dlya deneg radivshisya
(story “Martin Eden”)

(story “Martin Eden”)

 1916

The Iron Mitt
(Short) (story “The Iron Heel”)

(Short) (story “The Iron Heel”)

 1914

The Chechako
(novel “Smoke Bellew”)

(novel “Smoke Bellew”)

 1914

An Odyssey of the North
(story)

(story)

 1914

Martin Eden
(novel)

(novel)

 1914

The Sands of Life
(Short) (story)

(Short) (story)

 1914

The Valley of the Moon
(novel)

(novel)

 1914

John Barleycorn
(novel)

(novel)

 1913

The Sea Wolf
(novel)

(novel)

 1913

Two Men of the Desert
(Short) (novel)

(Short) (novel)

 1908

For Love of Gold
(Short) (story “Just Meat”)

(Short) (story “Just Meat”)

 1907

The Sea Wolf
(Short) (novel)

(Short) (novel)

Rate this post