Huỳnh Công Đến – VPF

Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2019Phố HiếnPhố Hiến00000000

Play-off PLAY-OFF 2019Phố HiếnPhố Hiến00000000

Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020Phố HiếnPhố Hiến00000000

Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2020Phố HiếnPhố Hiến00000000

Vô địch quốc gia Vô địch Quốc gia LS 2021SHB Đà NẵngSHB Đà Nẵng70070000

Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021SHB Đà NẵngSHB Đà Nẵng11000000

Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022Phố HiếnPhố Hiến14140010110

Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022Phố HiếnPhố Hiến22002000

Rate this post