Hoàng Anh Gia Lai – VPF

Dương Văn Lợi Dương Văn Lợi

1

Thủ môn

177

74

02-12-2000

0

0

0

0

Lê Văn Sơn Lê Văn Sơn

2

Hậu vệ

169

62

20-12-1996

1

0

1

0

Kim Dongsu Kim Dongsu

3

Hậu vệ

188

84

21-03-1995

0

0

1

0

Trần Hữu Đông Triều Trần Hữu Đông Triều

5

Hậu vệ

174

72

20-08-1995

0

0

0

0

Lương Xuân Trường Lương Xuân Trường

6

Tiền vệ

178

72

28-04-1995

1

0

1

0

Nguyễn Phong Hồng Duy Nguyễn Phong Hồng Duy

7

Hậu vệ

169

68

13-06-1996

0

0

3

0

Trần Minh Vương Trần Minh Vương

8

Tiền vệ

167

67

28-03-1995

0

0

0

0

Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Văn Toàn

9

Tiền đạo

170

62

12-04-1996

5

0

1

0

Nguyễn Công Phượng Nguyễn Công Phượng

10

Tiền đạo

168

65

21-01-1995

4

0

0

0

Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Tuấn Anh

11

Tiền vệ

175

68

16-05-1995

0

0

0

0

Tiêu Ê Xal Tiêu Ê Xal

12

Hậu vệ

180

74

14-08-2000

0

0

0

0

Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Hữu Tuấn

15

Hậu vệ

178

68

06-05-1992

0

0

1

0

Vũ Văn Thanh Vũ Văn Thanh

17

Hậu vệ

172

72

14-04-1996

1

0

3

0

Trần Bảo Toàn Trần Bảo Toàn

20

Tiền đạo

169

63

14-07-2000

0

0

0

0

Lê Huy Kiệt Lê Huy Kiệt

21

Tiền vệ

168

65

20-10-2003

0

0

0

0

Nguyễn Nhĩ Khang Nguyễn Nhĩ Khang

22

Tiền đạo

169

63

16-02-2001

0

0

0

0

Nguyễn Thanh Nhân Nguyễn Thanh Nhân

23

Hậu vệ

168

65

25-10-2000

0

0

0

0

Nguyễn Đức Việt Nguyễn Đức Việt

24

Tiền vệ

174

70

01-01-2004

0

0

1

0

Trần Trung Kiên Trần Trung Kiên

25

Thủ môn

190

80

09-02-2003

0

0

0

0

Huỳnh Tuấn Linh Huỳnh Tuấn Linh

26

Thủ môn

180

80

12-04-1991

0

0

1

0

Nguyễn Văn Triệu Nguyễn Văn Triệu

27

Hậu vệ

188

73

17-01-2003

0

0

0

0

Nguyễn Văn Việt Nguyễn Văn Việt

28

Hậu vệ

177

75

17-01-1989

0

0

0

0

Washington Brandão Dos Santos Washington Brandão Dos Santos

30

Tiền đạo

184

85

18-08-1990

2

0

1

0

Lê Hữu Phước Lê Hữu Phước

34

Tiền vệ

175

61

07-05-2001

0

0

0

0

An Sae Hee An Sae Hee

40

Tiền vệ

186

80

08-02-1991

0

0

0

0

Cao Hoàng Tú Cao Hoàng Tú

47

Tiền đạo

169

66

06-09-2001

0

0

0

0

Võ Đình Lâm Võ Đình Lâm

60

Tiền vệ

179

68

10-01-2000

0

0

1

0

Lê Đức Lương Lê Đức Lương

66

Hậu vệ

171

71

18-08-1994

0

0

0

0

Huỳnh Tiến Đạt Huỳnh Tiến Đạt

77

Tiền đạo

170

65

26-01-2000

0

0

0

0

A Hoàng A Hoàng

82

Trung vệ

174

67

31-07-1995

0

0

0

0

Bruno Henrique Bruno Henrique

92

Tiền đạo

185

81

25/10/1992

1

0

0

0

Barbosa Teixeira Mauricio Barbosa Teixeira Mauricio

94

Hậu vệ

198

94

08-12-1994

0

0

2

0

Jefferson Silva dos Santos Jefferson Silva dos Santos

95

Tiền đạo

195

98

10-05-1995

0

0

0

0

Lê Văn Trường Lê Văn Trường

99

Thủ môn

180

78

25-12-1995

0

0

0

0

Rate this post