Hạc Tân

Hạc Tân của tác giả Bài Cốt Ngật A Tây. Nội dung câu chuyện xoay quanh đề tài Trong lòng có tình cũ nhưng không tra thâm tình công x Có tà tâm không có tặc đảm thầm mến nhu thuận thụ.

Truyện không có văn án, người đọc muốn biết nội dung mời nhảy hố.

Nhật ký quét văn tìm kiếm muối cho mối tình thuần khiết: Ôn nhu phúc hắc
công x Nhu thuận si tình manh thụ. Hiện đại, cưng chiều, cưới trước yêu
sau, chút ngược, nhiều thịt. Thầm mến thành thật đến HE. Toàn văn không
quá dài, công thích người khác, nhưng sau quá trình sống chung với thụ,
thứ tình cảm kia đã dần phai nhạt, đối với thụ rất cưng chiều, không
coi thụ là thế thân, hiểu rõ người trước mắt mới là người mình yêu, còn người cũ kia đã không còn cảm giác.

Ngư Nhi nguyện cầu Đường
Đường Bắc Bắc một đời bình an: Ôn nhu phúc hắc công x Nhu thuận si tình
thụ, cưới trước yêu sau, thầm mến thành thật, ngọt sủng, chút ngược tâm, mùi thịt nồng đậm, HE. Cực kỳ thích văn phong của tác giả, dịu dàng lưu luyến, ẩn giấu ái tình, miêu tả cảnh sắc nhuần nhuyễn chuẩn xác, cảm
tình phát triển đúng quy luật nước chảy thành sông, thịt thịt cũng thơm
thơm ngon miệng, kết mỗi chương đều khiến người đọc chưa thỏa mãn. Chủ
đạo vẫn là ngọt sủng, tiểu tam chỉ là chút ngược không đáng nhắc đến, là cầu nối giúp công thụ thẳng thắn tình cảm mà thôi. Cá nhân tôi rất
thích công, tình cảm trước và sau hôn nhân rõ ràng, không lừa dối khúc
chiết.

Nếu yêu thích thể loại truyện sắc, bạn có thể tìm đọc

Truyệncủa tác giả. Nội dung câu chuyện xoay quanh đề tài Trong lòng có tình cũ nhưng không tra thâm tình công x Có tà tâm không có tặc đảm thầm mến nhu thuận thụ.Truyện không có văn án, người đọc muốn biết nội dung mời nhảy hố.Nhật ký quét văn tìm kiếm muối cho mối tình thuần khiết: Ôn nhu phúc hắc công x Nhu thuận si tình manh thụ. Hiện đại, cưng chiều, cưới trước yêu sau, chút ngược, nhiều thịt. Thầm mến thành thật đến HE. Toàn văn không quá dài, công thích người khác, nhưng sau quá trình sống chung với thụ, thứ tình cảm kia đã dần phai nhạt, đối với thụ rất cưng chiều, không coi thụ là thế thân, hiểu rõ người trước mắt mới là người mình yêu, còn người cũ kia đã không còn cảm giác.Ngư Nhi nguyện cầu Đường Đường Bắc Bắc một đời bình an: Ôn nhu phúc hắc công x Nhu thuận si tình thụ, cưới trước yêu sau, thầm mến thành thật, ngọt sủng, chút ngược tâm, mùi thịt nồng đậm, HE. Cực kỳ thích văn phong của tác giả, dịu dàng lưu luyến, ẩn giấu ái tình, miêu tả cảnh sắc nhuần nhuyễn chuẩn xác, cảm tình phát triển đúng quy luật nước chảy thành sông, thịt thịt cũng thơm thơm ngon miệng, kết mỗi chương đều khiến người đọc chưa thỏa mãn. Chủ đạo vẫn là ngọt sủng, tiểu tam chỉ là chút ngược không đáng nhắc đến, là cầu nối giúp công thụ thẳng thắn tình cảm mà thôi. Cá nhân tôi rất thích công, tình cảm trước và sau hôn nhân rõ ràng, không lừa dối khúc chiết.Nếu yêu thích thể loại truyện sắc, bạn có thể tìm đọc Mộ hàn trọng Lãnh cung hoàng hậu hoặc Bán kiếp tiểu tiên

Rate this post