Hà Quốc Hoàng X Alsaaql – THE ONE THAT GOT AWAY (RAP DUET) by Hà Quốc Hoàng

Hà Quốc Hoàng X Alsaaql - THE ONE THAT GOT AWAY (RAP DUET)
Follow me more on!

youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQKqrqsZRP24jQr0ONhehyA
instagram: https://www.instagram.com/haquochoang.08/
facebook: https://www.facebook.com/hahoang90909/
tiktok: https://www.tiktok.com/@haquochoang.08

Lyrics:
Và nếu có thể quay lại
Kim đồng hồ xoay ngược
Anh sẽ không ngây dại
Bước về phía trước
Vì từng bước mình anh đi đã không chắc
Và không thấy được
Bên kia đầu dốc không là mong ước cả hai
Nhưng mặc kệ điều còn sai
Anh rời bỏ người còn lại,
Những cuộc gọi chỉ chắp nối
Lời nói dối che tội lỗi
Dù không tin lời xin lỗi
Em vẫn chờ anh mỗi tối
Để được nói…

Yah! In another life
I will show you I’m worth it
I know it, I promise
I’d better make you stay
Make you stay
No more bad old days
So…you don’t have to say I were
The one that got away
The one that got away.

Rate this post