Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh – Tài liệu text

Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 5 trang )

Website: https://hoc24h.vn/

Giáo Viên: Vũ Ngọc Anh

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
ĐỀ VIP TẶNG SỐ 1 − THẦY VŨ NGỌC ANH
Xem hướng dẫn giải chi tiết tại: hoc24h.vn

Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/
Facebook: https://www.facebook.com/hinta.ngocanh
Câu 1: ( ID:70400) Một chất điểm dao động điều hòa, khi gia tốc có giá trị cực đại thì chất điểm cách biên

dương 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm là
A. 5 cm
B. 10 cm
C. 15 cm
D. 20 cm
Câu 2: ( ID:70401) Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tốc độ truyền âm ?
A. tăng khi khối lượng riêng của môi trường tăng
B. đạt cực đại khi truyền trong chân không
C. có giá trị như nhau với mọi môi trường
D. tăng khi độ đàn hồi của môi trường tăng
Câu 3: ( ID:70402) Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có tần số là
A. 30 Hz

B. 80 Hz
C. 50 Hz
D. 100 Hz
Câu 4: ( ID:70403) Một con lắc lò xo nằm ngang có chiều dài tự nhiên là 30 cm được kích thích dao động
điều hòa trên quỹ đạo dài 10 cm. Khi thế năng đàn hồi của con lắc đạt cực đại thì chiều dài lò xo có thể là
A. 40 cm
B. 35 cm
C. 20 cm
D. 30 cm
Câu 6: ( ID:70404) Sóng siêu âm có tần số
A. lớn hơn 2000 Hz
B. nhỏ hơn 16 Hz

C. lớn hơn 20000 Hz
D. trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz
Câu 6: ( ID:70405) Nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện từ được bố trí theo sơ đồ
A. Micro – Phát sóng cao tần – Khuếch đại – Biến điệu – Anten
B. Micro – Phát sóng cao tần – Biến điệu – Khuếch đại – Anten
C. Anten – Chọn sóng – Tách sóng – Khuếch đại – Loa
D. Anten – Tách sóng – Chọn sóng – Khuếch đại – Loa
Câu 7: ( ID:70406) Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì 2,0 s. Tại thời điểm điểm t = 1,0 s, giá trị vận
tốc của vật bắt đầu giảm. Pha dao động ban đầu của vật là
A. π/2 rad
B. 0 rad
C. π rad

D. −π/2 rad
Câu 8: ( ID:70407) Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế của một
bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian
A. luôn ngược pha nhau B. luôn cùng pha nhau
C. với cùng biên độ
D. với cùng tần số
Câu 9: ( ID:70408) Đặt điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung C.
Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoanh mạch là
U0
U C
U
A. U0C

B. 0
C.
D. 0
C
2C
2
Câu 10: ( ID:70409) Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 5cos(20πt) cm. Tốc độ
truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2 m/s. Phương trình dao động của điểm M cách nguồn sóng 5 cm là
A. uM = 5cos(20πt + π/2) cm
B. uM = 5cos(20πt − π/2) cm
C. uM = 5cos(20πt + π/4) cm
D. uM = 5cos(20πt − π/4) cm

Câu 11: ( ID:70410) Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại
của tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có tần
số là
I
I
I
2I0
A. f  0
B. f  0
C. f  0
D. f 
4Q0

Q0
2Q0
Q0
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/

Trang 1

Website: https://hoc24h.vn/

Giáo Viên: Vũ Ngọc Anh

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Câu 12: ( ID:70411) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s. Tại vị
trí cân bằng lò xo dãn một đoạn ∆ (m). Chu kì dao động của con lắc là

2

C. 2 
D.
2


Câu 13: ( ID:70412) Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng
A. từ của dòng điện
B. hóa học của dòng điện
C. nhiệt của dòng điện
D. phát quang của dòng điện
Câu 14: ( ID:70413) Cho các phát biểu sau:
a. Các phần tử sóng không chuyển động trên phương truyền sóng
b. Các phần tử cách nhau một bước sóng thì dao động cùng pha
c. Trên một phương truyền sóng các phần tử dao động ngược pha cách nhau nửa bước sóng
d. Khoảng cách từ một phần tử bất kì sóng đến nguồn phát sóng luôn thay đổi
e. Có thể truyền rất tốt được trong mọi môi trường

Số phát biểu sai khi nói về sự truyền sóng cơ học là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 15: ( ID:70414) Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Khi động năng và
A. 2

B.

thế năng của vật bằng nhau thì vật có tốc độ 4 2 m/s. Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật có độ lớn là
A. 32 N

B. 16 N
C. 128 N
D. 64 N
Câu 16: ( ID:70415) Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có
điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là
1
1
1
1
A. f 
B. f 
C. f 

D. f 
 LC
LC
2 LC
2LC
Câu 17: ( ID:70416) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) V vào hai đầu mạch điện chứa các phần tử R, L,
C nối tiếp. Gọi Z là tổng trở của mạch. Điều nào sau đây không thể xảy ra.
A. 1 > ZωC
B. ωL > R
C. 1 > ω2LC
D. R > Z
Câu 18: ( ID:70417) Trên một sợi dây đàn hồi đang xảy ra sóng dừng. A và B là hai điểm trên sợi dây dao

cùng biên độ và ngược pha nhau (A và B không phải là bụng sóng). Biết giữa A và B còn 4 điểm khác dao
động cùng biên độ với điểm A. Tổng số bụng sóng và số nút sóng giữa A và B là
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 19: ( ID:70418) Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Sóng điện từ có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang
B. Sóng điện từ truyền trong mọi môi trường với tốc độ ánh sáng
C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không
D. Sóng điện từ có tần số càng cao thì khả năng lan truyền càng xa
Câu 20: ( ID:70419) Chọn câu trả lời đúng. Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 250 vòng dây

quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều B  trục quay và có độ lớn B = 0,02 T. Từ
thông cực đại gửi qua khung là
A. 0,025 Wb
B. 0,15 Wb
C. 1,5 Wb
D. 15 Wb
Câu 21: ( ID:70420) Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R là biến trở) là u = U0cosωt. Khi R = 100
Ω, thì công suất mạch đạt cực đại Pmax = 100 W. Giá trị nào của R sau đây cho công suất của mạch là 80 W ?
A. 70 Ω
B. 60 Ω
C. 50 Ω
D. 80 Ω

Câu 22: ( ID:70421) Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 500 g gắn với lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m.
Trong cùng một môi trường, người ta lần lượt cưỡng bức con lắc dao động bằng các ngoại lực F1 = 5cos(20t)
N, F2 = 5cos(10t) N, F3 = 6cos(30t) N, F4 = 6cos(10t) N. Ngoại lực làm con lắc dao động với biên độ lớn nhất

A. F4
B. F2
C. F1
D. F3
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/

Trang 2

Giáo Viên: Vũ Ngọc Anh

Website: https://hoc24h.vn/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Câu 23: ( ID:70422) Nếu điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức u = U0cos(100πt + π/2) thì thời
điểm đầu tiên cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng không là
A. 1/200 s

B. 1/50 s
C. 1/100 s
D. 1/150 s
Câu 24: ( ID:70423) Trong dao động điện từ tần số f của mạch LC. Dao động của điện trường và từ trường
của sóng do mạch này phát ra có tần số
A. f
B. 2f
C. f/2
D. 4f
Câu 25: ( ID:70424) Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt
núm xoay ở vị trí
A. DCV

B. ACV
C. DCA
D. ACA
Câu 26: ( ID:70425) Sóng âm và sóng vô tuyến có đặc điểm chung nào sau đây ?
A. Cùng vận tốc trong một môi trường
B. Phương dao động trùng với phương truyền sóng
C. Sự truyền sóng không phụ thuộc môi trường
D. Nhiễu xạ khi gặp vật cản
Câu 27: ( ID:70426) Mạch dao động điện từ lí tưởng với cuộn thuần cảm có độ tự cảm 5 mH, tụ điện có điện
dung 5 nF đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại trên một bản tụ là 4.10‒8 C. Cường độ dòng
điện cực đại trên mạch dao động này là.
A. 4 A

B. 4 mA
C. 8 A
D. 8 mA
Câu 28: ( ID:70427) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) V vào hai đầu mạch điện mắc nối tiếp gồm R,
L, C. Thời điểm t = 1/150 s, điện áp hai đầu bản tụ đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất của đoạn mạch là
3
2

1
D. 1
2
Câu 29: ( ID:70428) Trong một máy hạ áp lí tưởng, nếu giữ nguyên điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp

nhưng tăng số vòng dây của cả hai cuộn sơ cấp và thứ cấp lên cùng một lượng bằng nhau thì điện áp hiệu
dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở sẽ
A. tăng
B. không đổi
C. giảm
D. có thể tăng hoặc giảm
Câu 30: ( ID:70429) Sóng dừng đang xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với biên độ của bụng sóng là 4 cm.
Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm dao động với biên độ 2 cm là 1 cm. Bước sóng là
A. 6 cm
B. 4 cm
C. 2 cm
D. 8 cm

Câu 31: ( ID:70430) Hai chất điểm dao động điểm dao động điều hòa với phương trình dao động lần lượt là
x1 = 5cos(ωt + π/3) cm và x2 = 10cos(ωt − π/6) cm. Khoảng cách giữa hai chất điểm khi chúng có cùng giá trị
vận tốc là

A.

1
2

B.

C.

A. 3 5 cm
B. 5 5 cm
C. 5 cm
D. 10 cm
Câu 32: ( ID:70431) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (V) (trong đó U0 không đổi, f thay đổi được) vào
hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và tụ điện. Khi tần số bằng f1 = f thì công suất tiêu thụ của
đoạn mạch là 120 W khi tần số bằng f2 = 2f thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 192 W. Khi tần số bằng
f3 = 3f thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 210 W
B. 150 W
C. 180 W

D. 250 W
Câu 33: ( ID:70432) Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm,
giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M
của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng
A. 5
B. 7
C. 3
D. 4
Câu 34: ( ID:70433) Trong mạch dao động LC lí tưởng, gọi i, I0 là cường độ dòng điện tức thời và cường độ
dòng điện cực đại qua cuộn dây; u, U0 là điện áp tức thời và điện áp cực đại giữa hai bản tụ. Đặt α = i/I0; β =
u/U0. Tại cùng một thời điểm tổng (α + β) có giá trị lớn nhất bằng
A.

3

B. 1

C. 2

D.

2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/

Trang 3

Giáo Viên: Vũ Ngọc Anh

Website: https://hoc24h.vn/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Câu 35: ( ID:70434) Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng điện. Tăng dần tần số dòng điện
và giữ nguyên các thông số RLC của mạch, kết luận nào sau đây là sai ?
A. Hệ số công suất của mạch giảm
B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm
C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện giảm
D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở không đổi
Câu 36: ( ID:70435) Ba con lắc đơn 1, 2, 3 có quả nặng giống nhau và có chiều dài lần lượt 1, 2, 3. Ban
đầu cả ba vật ở vị trí cân bằng, cùng truyền cho ba vật một vận tốc như nhau (bỏ qua mọi ma sát). Biết biên
độ dao động của con lắc 1, 2 lần lượt là 0,06 rad, 0,08 rad và 63 = 91 + 82. Biên độ dao động của con lắc 3

A. 0,03 rad
B. 0,07 rad

C. 0,05 rad
D. 0,04 rad
Câu 37: ( ID:70436) Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu
dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch X và hai đầu đoạn mạch Y,
với X và Y là các đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Đồ thị biểu
diễn cường độ dòng điện tức thời trong hai đoạn mạch X, Y theo
thời gian như hình vẽ. Sau đó đặt điện áp trên lên hai đầu đoạn mạch
gồm X và Y mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn
mạch khi đó gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 1,5 A
B. 1,0 A
C. 2,0 A

D. 2,5 A
Câu 38: ( ID:70437) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần
L, tụ điện C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi t1, t2 và t3 là thời điểm mà
giá trị hiệu dụng UL, UC và UR đạt cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. t1 = t2 > t3.
B. t1 = t3 < t2.
C. t1 = t2 < t3.
D. t1 = t3 > t2.
Câu 39: ( ID:70438) Một sóng cơ hình sin lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất
A
dài với chu kì T. Tại thời điểm t = 0, một đoạn sợi dây có hình dạng như hình vẽ
T

bên và điểm A trên sợi dây có xu hướng đi xuống. Tại thời điểm t  , đoạn sợi
6
dây đó có hình dạng là hình nào dưới đây ?

Hình (1)

Hình (2)

Hình (3)

Hình (4)

A. Hình 2
B. Hình 3
C. Hình 4
D. Hình 1
Câu 40: ( ID:70439) Tại mặt chất lỏng, hai nguồn S1, S2 cách nhau 13 cm dao động theo phương thẳng đứng
với phương trình u1 = u2 = Acos(40πt) (cm)(t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s.
Ở mặt chất lỏng, gọi ∆ là đường trung trực của S1S2. M là một điểm không nằm trên S1S2 và không thuộc ∆,
sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách ngắn
nhất từ M đến ∆ là
A. 2,00 cm
B. 2,46 cm
C. 3,07 cm

D. 4,92 cm
−−− HẾT −−−
Khóa Luyện Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018:
Gồm 30 đề Vip + 3 đề thi thử + Full các đề thi trường chuyên trên cả nước.
Có lời giải chi tiết và video hướng dẫn giải.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/

Trang 4

Website: https://hoc24h.vn/

Giáo Viên: Vũ Ngọc Anh

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC:
♥ LUYỆN THI NÂNG CAO MÔN VẬT LÝ TẠI: (MỤC TIÊU 10 ĐIỂM)
https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-thi-nang-cao-2018-mon-vat-ly.143.html
♥ LUYỆN ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ TẠI: (MỤC TIÊU 10 ĐIỂM)
https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-vat-li.144.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/

Trang 5

dương 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm làA. 5 cmB. 10 cmC. 15 cmD. 20 cmCâu 2: ( ID:70401) Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tốc độ truyền âm ?A. tăng khi khối lượng riêng của môi trường tăngB. đạt cực đại khi truyền trong chân khôngC. có giá trị như nhau với mọi môi trườngD. tăng khi độ đàn hồi của môi trường tăngCâu 3: ( ID:70402) Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có tần số làA. 30 HzB. 80 HzC. 50 HzD. 100 HzCâu 4: ( ID:70403) Một con lắc lò xo nằm ngang có chiều dài tự nhiên là 30 cm được kích thích dao độngđiều hòa trên quỹ đạo dài 10 cm. Khi thế năng đàn hồi của con lắc đạt cực đại thì chiều dài lò xo có thể làA. 40 cmB. 35 cmC. 20 cmD. 30 cmCâu 6: ( ID:70404) Sóng siêu âm có tần sốA. lớn hơn 2000 HzB. nhỏ hơn 16 HzC. lớn hơn 20000 HzD. trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 HzCâu 6: ( ID:70405) Nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện từ được bố trí theo sơ đồA. Micro – Phát sóng cao tần – Khuếch đại – Biến điệu – AntenB. Micro – Phát sóng cao tần – Biến điệu – Khuếch đại – AntenC. Anten – Chọn sóng – Tách sóng – Khuếch đại – LoaD. Anten – Tách sóng – Chọn sóng – Khuếch đại – LoaCâu 7: ( ID:70406) Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì 2,0 s. Tại thời điểm điểm t = 1,0 s, giá trị vậntốc của vật bắt đầu giảm. Pha dao động ban đầu của vật làA. π/2 radB. 0 radC. π radD. −π/2 radCâu 8: ( ID:70407) Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế của mộtbản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gianA. luôn ngược pha nhau B. luôn cùng pha nhauC. với cùng biên độD. với cùng tần sốCâu 9: ( ID:70408) Đặt điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung C.Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoanh mạch làU0U CA. U0CB. 0C.D. 0C2CCâu 10: ( ID:70409) Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 5cos(20πt) cm. Tốc độtruyền sóng trên mặt chất lỏng là 2 m/s. Phương trình dao động của điểm M cách nguồn sóng 5 cm làA. uM = 5cos(20πt + π/2) cmB. uM = 5cos(20πt − π/2) cmC. uM = 5cos(20πt + π/4) cmD. uM = 5cos(20πt − π/4) cmCâu 11: ( ID:70410) Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đạicủa tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có tầnsố là2I0A. f  0B. f  0C. f  0D. f 4Q0Q02Q0Q0_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/Trang 1Website: https://hoc24h.vn/Giáo Viên: Vũ Ngọc Anh_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Câu 12: ( ID:70411) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s. Tại vịtrí cân bằng lò xo dãn một đoạn ∆ (m). Chu kì dao động của con lắc làC. 2 D.Câu 13: ( ID:70412) Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụngA. từ của dòng điệnB. hóa học của dòng điệnC. nhiệt của dòng điệnD. phát quang của dòng điệnCâu 14: ( ID:70413) Cho các phát biểu sau:a. Các phần tử sóng không chuyển động trên phương truyền sóngb. Các phần tử cách nhau một bước sóng thì dao động cùng phac. Trên một phương truyền sóng các phần tử dao động ngược pha cách nhau nửa bước sóngd. Khoảng cách từ một phần tử bất kì sóng đến nguồn phát sóng luôn thay đổie. Có thể truyền rất tốt được trong mọi môi trườngSố phát biểu sai khi nói về sự truyền sóng cơ học làA. 2B. 3C. 4D. 5Câu 15: ( ID:70414) Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Khi động năng vàA. 2B.thế năng của vật bằng nhau thì vật có tốc độ 4 2 m/s. Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật có độ lớn làA. 32 NB. 16 NC. 128 ND. 64 NCâu 16: ( ID:70415) Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện cóđiện dung C. Tần số dao động riêng của mạch làA. f B. f C. f D. f  LCLC2 LC2LCCâu 17: ( ID:70416) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) V vào hai đầu mạch điện chứa các phần tử R, L,C nối tiếp. Gọi Z là tổng trở của mạch. Điều nào sau đây không thể xảy ra.A. 1 > ZωCB. ωL > RC. 1 > ω2LCD. R > ZCâu 18: ( ID:70417) Trên một sợi dây đàn hồi đang xảy ra sóng dừng. A và B là hai điểm trên sợi dây daocùng biên độ và ngược pha nhau (A và B không phải là bụng sóng). Biết giữa A và B còn 4 điểm khác daođộng cùng biên độ với điểm A. Tổng số bụng sóng và số nút sóng giữa A và B làA. 2B. 3C. 5D. 6Câu 19: ( ID:70418) Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là đúng ?A. Sóng điện từ có thể là sóng dọc hoặc sóng ngangB. Sóng điện từ truyền trong mọi môi trường với tốc độ ánh sángC. Sóng điện từ không truyền được trong chân khôngD. Sóng điện từ có tần số càng cao thì khả năng lan truyền càng xaCâu 20: ( ID:70419) Chọn câu trả lời đúng. Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 250 vòng dâyquay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều B  trục quay và có độ lớn B = 0,02 T. Từthông cực đại gửi qua khung làA. 0,025 WbB. 0,15 WbC. 1,5 WbD. 15 WbCâu 21: ( ID:70420) Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R là biến trở) là u = U0cosωt. Khi R = 100Ω, thì công suất mạch đạt cực đại Pmax = 100 W. Giá trị nào của R sau đây cho công suất của mạch là 80 W ?A. 70 ΩB. 60 ΩC. 50 ΩD. 80 ΩCâu 22: ( ID:70421) Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 500 g gắn với lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m.Trong cùng một môi trường, người ta lần lượt cưỡng bức con lắc dao động bằng các ngoại lực F1 = 5cos(20t)N, F2 = 5cos(10t) N, F3 = 6cos(30t) N, F4 = 6cos(10t) N. Ngoại lực làm con lắc dao động với biên độ lớn nhấtlàA. F4B. F2C. F1D. F3_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/Trang 2Giáo Viên: Vũ Ngọc AnhWebsite: https://hoc24h.vn/_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Câu 23: ( ID:70422) Nếu điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức u = U0cos(100πt + π/2) thì thờiđiểm đầu tiên cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng không làA. 1/200 sB. 1/50 sC. 1/100 sD. 1/150 sCâu 24: ( ID:70423) Trong dao động điện từ tần số f của mạch LC. Dao động của điện trường và từ trườngcủa sóng do mạch này phát ra có tần sốA. fB. 2fC. f/2D. 4fCâu 25: ( ID:70424) Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặtnúm xoay ở vị tríA. DCVB. ACVC. DCAD. ACACâu 26: ( ID:70425) Sóng âm và sóng vô tuyến có đặc điểm chung nào sau đây ?A. Cùng vận tốc trong một môi trườngB. Phương dao động trùng với phương truyền sóngC. Sự truyền sóng không phụ thuộc môi trườngD. Nhiễu xạ khi gặp vật cảnCâu 27: ( ID:70426) Mạch dao động điện từ lí tưởng với cuộn thuần cảm có độ tự cảm 5 mH, tụ điện có điệndung 5 nF đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại trên một bản tụ là 4.10‒8 C. Cường độ dòngđiện cực đại trên mạch dao động này là.A. 4 AB. 4 mAC. 8 AD. 8 mACâu 28: ( ID:70427) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) V vào hai đầu mạch điện mắc nối tiếp gồm R,L, C. Thời điểm t = 1/150 s, điện áp hai đầu bản tụ đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất của đoạn mạch làD. 1Câu 29: ( ID:70428) Trong một máy hạ áp lí tưởng, nếu giữ nguyên điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấpnhưng tăng số vòng dây của cả hai cuộn sơ cấp và thứ cấp lên cùng một lượng bằng nhau thì điện áp hiệudụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở sẽA. tăngB. không đổiC. giảmD. có thể tăng hoặc giảmCâu 30: ( ID:70429) Sóng dừng đang xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với biên độ của bụng sóng là 4 cm.Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm dao động với biên độ 2 cm là 1 cm. Bước sóng làA. 6 cmB. 4 cmC. 2 cmD. 8 cmCâu 31: ( ID:70430) Hai chất điểm dao động điểm dao động điều hòa với phương trình dao động lần lượt làx1 = 5cos(ωt + π/3) cm và x2 = 10cos(ωt − π/6) cm. Khoảng cách giữa hai chất điểm khi chúng có cùng giá trịvận tốc làA.B.C.A. 3 5 cmB. 5 5 cmC. 5 cmD. 10 cmCâu 32: ( ID:70431) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (V) (trong đó U0 không đổi, f thay đổi được) vàohai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và tụ điện. Khi tần số bằng f1 = f thì công suất tiêu thụ củađoạn mạch là 120 W khi tần số bằng f2 = 2f thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 192 W. Khi tần số bằngf3 = 3f thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch gần giá trị nào nhất sau đây ?A. 210 WB. 150 WC. 180 WD. 250 WCâu 33: ( ID:70432) Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm,giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm Mcủa đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằngA. 5B. 7C. 3D. 4Câu 34: ( ID:70433) Trong mạch dao động LC lí tưởng, gọi i, I0 là cường độ dòng điện tức thời và cường độdòng điện cực đại qua cuộn dây; u, U0 là điện áp tức thời và điện áp cực đại giữa hai bản tụ. Đặt α = i/I0; β =u/U0. Tại cùng một thời điểm tổng (α + β) có giá trị lớn nhất bằngA.B. 1C. 2D._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/Trang 3Giáo Viên: Vũ Ngọc AnhWebsite: https://hoc24h.vn/_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Câu 35: ( ID:70434) Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng điện. Tăng dần tần số dòng điệnvà giữ nguyên các thông số RLC của mạch, kết luận nào sau đây là sai ?A. Hệ số công suất của mạch giảmB. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảmC. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện giảmD. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở không đổiCâu 36: ( ID:70435) Ba con lắc đơn 1, 2, 3 có quả nặng giống nhau và có chiều dài lần lượt 1, 2, 3. Banđầu cả ba vật ở vị trí cân bằng, cùng truyền cho ba vật một vận tốc như nhau (bỏ qua mọi ma sát). Biết biênđộ dao động của con lắc 1, 2 lần lượt là 0,06 rad, 0,08 rad và 63 = 91 + 82. Biên độ dao động của con lắc 3làA. 0,03 radB. 0,07 radC. 0,05 radD. 0,04 radCâu 37: ( ID:70436) Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệudụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch X và hai đầu đoạn mạch Y,với X và Y là các đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Đồ thị biểudiễn cường độ dòng điện tức thời trong hai đoạn mạch X, Y theothời gian như hình vẽ. Sau đó đặt điện áp trên lên hai đầu đoạn mạchgồm X và Y mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạnmạch khi đó gần giá trị nào nhất sau đây ?A. 1,5 AB. 1,0 AC. 2,0 AD. 2,5 ACâu 38: ( ID:70437) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuầnL, tụ điện C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi t1, t2 và t3 là thời điểm màgiá trị hiệu dụng UL, UC và UR đạt cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng ?A. t1 = t2 > t3.B. t1 = t3 < t2.C. t1 = t2 < t3.D. t1 = t3 > t2.Câu 39: ( ID:70438) Một sóng cơ hình sin lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rấtdài với chu kì T. Tại thời điểm t = 0, một đoạn sợi dây có hình dạng như hình vẽbên và điểm A trên sợi dây có xu hướng đi xuống. Tại thời điểm t  , đoạn sợidây đó có hình dạng là hình nào dưới đây ?Hình (1)Hình (2)Hình (3)Hình (4)A. Hình 2B. Hình 3C. Hình 4D. Hình 1Câu 40: ( ID:70439) Tại mặt chất lỏng, hai nguồn S1, S2 cách nhau 13 cm dao động theo phương thẳng đứngvới phương trình u1 = u2 = Acos(40πt) (cm)(t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s.Ở mặt chất lỏng, gọi ∆ là đường trung trực của S1S2. M là một điểm không nằm trên S1S2 và không thuộc ∆,sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách ngắnnhất từ M đến ∆ làA. 2,00 cmB. 2,46 cmC. 3,07 cmD. 4,92 cm−−− HẾT −−−Khóa Luyện Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018:Gồm 30 đề Vip + 3 đề thi thử + Full các đề thi trường chuyên trên cả nước.Có lời giải chi tiết và video hướng dẫn giải._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/Trang 4Website: https://hoc24h.vn/Giáo Viên: Vũ Ngọc Anh_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________KHAI GIẢNG KHÓA HỌC:♥ LUYỆN THI NÂNG CAO MÔN VẬT LÝ TẠI: (MỤC TIÊU 10 ĐIỂM)https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-thi-nang-cao-2018-mon-vat-ly.143.html♥ LUYỆN ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ TẠI: (MỤC TIÊU 10 ĐIỂM)https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-vat-li.144.html_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/Trang 5

Rate this post