David Silva Real Sociedad Midfielder, Profile & Stats | Premier League

2020/2021


Manchester City

Man City

0

(0)

0

Other Competitions

2019/2020


Manchester City

Man City

27

(5)

6

Other Competitions

Premier League Asia Trophy
2

(0)

1

EFL Cup
3

(0)

0

UEFA Champions League
4

(0)

0

FA Cup
5

(0)

0

2018/2019


Manchester City

Man City

33

(5)

6

Other Competitions

FA Cup
5

(1)

1

UEFA Champions League
9

(0)

3

EFL Cup
3

(0)

0

International Champions Cup
0

(0)

0

2017/2018


Manchester City

Man City

29

(1)

9

Other Competitions

International Champions Cup
0

(0)

0

EFL Cup
2

(0)

1

UEFA Champions League
7

(2)

0

FA Cup
2

(0)

0

2016/2017


Manchester City

Man City

34

(3)

4

Other Competitions

International Champions Cup
1

(1)

0

UEFA Champions League
6

(0)

1

EFL Cup
0

(0)

0

FA Cup
4

(0)

2

2015/2016


Manchester City

Man City

24

(2)

2

Other Competitions

UEFA Champions League
8

(0)

2

EFL Cup
4

(0)

0

FA Cup
0

(0)

0

International Champions Cup
2

(0)

0

2014/2015


Manchester City

Man City

32

(0)

12

Other Competitions

UEFA Champions League
6

(1)

0

International Champions Cup
1

(1)

0

FA Cup
2

(0)

0

EFL Cup
1

(0)

0

2013/2014


Manchester City

Man City

27

(1)

7

Other Competitions

Audi Cup
1

(0)

1

UEFA Champions League
6

(1)

1

EFL Cup
4

(0)

0

FA Cup
3

(0)

0

2012/2013


Manchester City

Man City

32

(3)

4

Other Competitions

FA Cup
5

(0)

1

UEFA Champions League
3

(0)

0

2011/2012


Manchester City

Man City

36

(3)

6

Other Competitions

FA Cup
1

(0)

0

UEFA Champions League
6

(0)

1

EFL Cup
1

(0)

0

2010/2011


Manchester City

Man City

35

(5)

4

Other Competitions

EFL Cup
0

(0)

0

FA Cup
0

(0)

0

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *