Đại Nghiệp Kiến Quốc

Thời lượng:
138 phút

Bộ phim Đại Nghiệp Kiến Quốc được dàn dựng để chào mừng kỷ niệm 60 năm quốc khánh Trung Quốc. Bộ phim hd này nói về quá trình xây dựng xây dựng đất nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào thời kỳ tháng 8 năm 1945, khi Trung Quốc giải phóng khỏi chế độ thực dân Nhật, và kéo dài đến ngày 1 tháng 10 năm 1949, ngày thành lập nước. Đảng Cộng sản, do Mao Trạch Đông lãnh đạo, chiến đấu với Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch, sau những nỗ lực bất thành trong việc thành lập chính phủ liên minh dân chủ. Đặc biệt, phim cũng mô tả chi tiết cuộc họp đầu tiên của Hội nghị Cố vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc do đảng Cộng sản tổ chức vào năm 1948, cho đến ngày nay vẫn là một hội đồng cố vấn chính trị quan trọng. Xem phim Đại Nghiệp Kiến Quốc bạn sẽ rất hài lòng với chất lượng dịch vụ phim online.

Rate this post