Công Tôn Thắng là gì? Chi tiết về Công Tôn Thắng mới nhất 2021 | LADIGI

Nhập Vân Long Công Tôn Thắng

Utagawa Kuniyoshi - 水滸傳 - 公孫勝 2.jpg

Công Tôn Thắng – tranh Utagawa Kuniyoshi

Tên

Giản thể

公孙胜

Bính âm

Gongsun Sheng

Thiên Nhàn Tinh

Tên hiệu

Nhập Vân Long

Vị trí

4, Thiên Nhàn Tinh

Xuất thân

Đạo sĩ

Chức vụ

Quân sư

Binh khí

kiếm Tùng Văn Cổ Định

Xuất hiện

Hồi 14

Công Tôn Thắng, tên hiệu Nhập Vân Long (tiếng Trung: 入云龙 rồng luồn mây), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy Hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Mục lục

 • 1

  Xuất thân

 • 2

  Gia nhập Lương Sơn

 • 3

  Đánh thắng Phàn Thụy

 • 4

  Về sau

 • 5

  Tham khảo

Xuất thân

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Tác phẩm miêu tả Công Tôn Thắng người cao tám thước, lông mày hình chữ bát (八), dung mạo cổ quái.Vốn là đạo sĩ ở trên núi,có tài phép lạ biến hóa khôn lường,võ nghệ của Công Tôn Thắng rất cao cường có thể sánh với Dương Chí.

Gia nhập Lương Sơn

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Khi Công Tôn Thắng nghe tin Tiều Cái có ý cướp sinh thần cương nên ông đã theo Tiều Cái mà đoạt lợi phẩm.Khi cướp thần cương thắng lợi,Lương Trung Thư nghe tin bị cướp báu vật liền đùng đùng nổi giận liền sai Đô đầu bị phạm tội ra lãnh quân đánh tặc khấu bằng thua thì chém.Đô đầu ấy hai lần tấn công nhưng không thành lại bị Nguyễn Tiểu Ngũ sẻo tai,sợ mà trốn về.Tiều Cái thấy tình hình bất lợi lền lên Lương sơn.Nhưng Vương Luân không muốn để họ ở lại liền dụ tiền để họ đi,Lâm Xung tức quá chém chết Vương Luân và tôn Tiều Cái làm chủ trại.Từ đó Công tôn Thắng ngồi vị trí thứ tư của Lương Sơn.

Đánh thắng Phàn Thụy

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Vì Phàn Thụy chiến thắng khi giao đấu với Lương Sơn nên Công Tôn Thắng đề nghị Phàn Thụy phá trận Bát Quái của mình. Phàn Thụy sử dụng pháp thuật làm trời tối đen, hô mưa gọi gió làm quân Lương Sơn rối loạn, sau đó sai Lý Cổn, Hạng Sung đem 500 quân phá trận, song cả hai người đều bị bắt. Công Tôn Thắng đánh bại Phàn Thụy trong một trận chiến phép thuật. Phàn Thụy chạy thoát.Cuối cùng Phàn Thụy theo lên Lương Sơn.

Về sau

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Công Tôn Thắng là đạo sĩ của Toàn Chân Đạo. Lúc quân Lương Sơn chuẩn bị đi đánh Phương Lạp, Công Tôn Thắng đã bỏ đại quân phiêu bạt giang hồ, sau này truyền đạo cho Phàn Thụy, Chu Vũ, cả ba cùng vân du, tu tiên.

220px Utagawa Kuniyoshi %E6%B0%B4%E6%BB%B8%E5%82%B3 %E5%85%AC%E5%AD%AB%E5%8B%9D

Thủy hử truyện – Công Tôn Thắng – tranh của Utagawa Kuniyoshi.

Tham khảo

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Rate this post