CINESTAR – Hệ thống Rạp chiếu phim giá rẻ, hiện đại bậc nhất

Chính sách bảo mật

1. GIỚI THIỆU

CINESTAR hiểu rằng Khách Hàng quan tâm đến việc những thông tin của Khách Hàng sẽ được sử dụng và chia sẻ như thế nào. CINESTAR rất coi trọng sự tin tưởng của Khách Hàng, vì vậy CINESTAR sẽ sử dụng những thông tin mà Khách Hàng cung cấp một cách cẩn thận và hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật.

Website: www.cinestar.com.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Giải trí – Phát hành phim – Rạp chiếu phim Ngôi Sao (CINESTAR), địa chỉ: 135 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Website này được quản lý điều hành bởi CINESTAR. Website này được sử dụng cho các hoạt động của CINESTAR, các chi nhánh trực thuộc, các công ty thành viên và các tổ chức liên quan (được gọi là CINESTAR trong văn bản này).

CINESTAR cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Khách Hàng trên website của CINESTAR (sau đây gọi là “Website”). CINESTAR nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà Khách Hàng đã cung cấp cho CINESTAR và tin rằng trách nhiệm của CINESTAR là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng (sau đây gọi tắt là “Chính Sách Bảo Mật” hay “Chính Sách”) được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc CINESTAR sẽ thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, bảo vệ, tiết lộ, chia sẻ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà Khách Hàng đã cung cấp cho CINESTAR khi tham gia truy cập, giao dịch trên Website của CINESTAR như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà CINESTAR sẽ hỗ trợ Khách Hàng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho CINESTAR.

“Dữ liệu cá nhân” được định nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay sai, về một cá nhân – người mà có thể được xác định danh tính từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà một tổ chức có quyền hoặc có thể truy cập. Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng sau đây được gọi chung là “Thông Tin Khách Hàng”.

Xin Khách Hàng vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật một cách cẩn thận. Nếu Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của CINESTAR, xin vui lòng liên hệ với CINESTAR theo thông tin ở phần cuối của Chính Sách Bảo Mật này.

Bằng cách sử dụng dịch vụ, đăng ký tài khoản với CINESTAR, ghé thăm Website của CINESTAR, hoặc truy cập vào dịch vụ, thực hiện giao dịch trên Website của CINESTAR hoặc các sản phẩm liên quan của CINESTAR được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu, thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các Chính Sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Bảo Mật này (kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách), và Khách Hàng đồng ý với CINESTAR về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, chia sẻ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng theo cách được mô tả trong tài liệu này.

Nếu Khách Hàng không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của CINESTAR hoặc truy cập Website của CINESTAR. Nếu CINESTAR thay đổi Chính Sách Bảo Mật, CINESTAR sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Website của CINESTAR. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được đăng tải, thông báo trên Website. CINESTAR bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ lúc nào.

Dưới đây là Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng của CINESTAR. Với việc truy cập vào Website và các các sản phẩm liên quan của CINESTAR, Khách Hàng đã đồng ý với mọi điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật này.

2. MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG

Chính Sách Bảo Mật này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân (gọi chung là Khách Hàng) tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên Website của CINESTAR.

Mục đích thu thập Thông Tin Khách Hàng bao gồm:

 • Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm theo nhu cầu của Khách Hàng;
 • Liên hệ xác nhận khi Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, xác lập giao dịch trên Website;
 • Thực hiện việc quản lý Website, gửi thông tin cập nhật về Website, các chương trình khuyến mại, ưu đãi/tri ân tới Khách Hàng;
 • Bảo đảm quyền lợi của Khách Hàng khi phát hiện các hành động giả mạo, phá hoại tài khoản, lừa đảo Khách Hàng;
 • Liên lạc, hỗ trợ, giải quyết với Khách Hàng trong các trường hợp đặc biệt.

3. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin do Khách Hàng cung cấp: CINESTAR thu thập tất cả những thông tin, dữ liệu cá nhân (“Thông Tin Khách Hàng”) mà Khách Hàng đăng tải hoặc các thao tác mà Khách Hàng thực hiện trên Website của CINESTAR. Ví dụ thường gặp của dữ liệu cá nhân có thể bao gồm: Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng và thông tin liên lạc (số điện thoại, email).

Khách Hàng có thể lựa chọn cung cấp hoặc không cung cấp cho CINESTAR một số thông tin nhất định. Tuy nhiên, không cung cấp thì cũng có thể đồng nghĩa với việc Khách Hàng không tận dụng được tất cả các tính năng mà CINESTAR cung cấp cho Khách Hàng. CINESTAR sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp cho một số mục đích, như hồi đáp các yêu cầu của Khách Hàng, hoặc tùy biến việc mua sắm của Khách Hàng trong tương lai, cải thiện các trải nghiệm của Khách Hàng trên CINESTAR và giao tiếp với Khách Hàng.

Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Họ và tên
 • Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu
 • Địa chỉ email
 • Ngày, tháng, năm sinh
 • Địa chỉ thanh toán
 • Số điện thoại di động
 • Giới tính

Bất kỳ thông tin nào khác về Khách Hàng khi Khách Hàng đăng nhập và sử dụng dịch vụ hoặc Website của CINESTAR, thời điểm Khách Hàng sử dụng các dịch vụ hoặc Website của CINESTAR, cũng như các thông tin liên quan đến cách Khách Hàng sử dụng dịch vụ hoặc Website của CINESTAR; số liệu tổng hợp về lịch sử thao tác của Khách Hàng…

Lưu ý: Thông tin Khách Hàng cung cấp cần phải chính xác, vì nó liên quan đến việc giao nhận vé/hàng hóa, thanh toán hoặc bồi hoàn.

CINESTAR sẽ/có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân về Khách Hàng:

– Khi Khách Hàng đăng ký và/hoặc sử dụng dịch vụ hoặc Website của CINESTAR, hoặc mở một tài khoản với CINESTAR;

– Khi Khách Hàng gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ của CINESTAR, cho dù trực tuyến hoặc bằng một hình thức chuyển phát khác;

– Khi Khách Hàng đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho CINESTAR tài liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa Khách Hàng với CINESTAR, hoặc khi Khách Hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của CINESTAR;

– Khi Khách Hàng tương tác với CINESTAR, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử;

– Khi Khách Hàng sử dụng dịch vụ điện tử của CINESTAR, hoặc tương tác với CINESTAR qua ứng dụng, hoặc sử dụng các dịch vụ trên Website của CINESTAR. Điều này bao gồm thông qua các tập tin Cookie mà CINESTAR có thể triển khai khi Khách Hàng tương tác với các ứng dụng hoặc Website của CINESTAR;

– Khi Khách Hàng thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ của CINESTAR;

– Khi Khách Hàng cung cấp cho CINESTAR thông tin phản hồi hoặc khiếu nại;

– Khi Khách Hàng tham gia vào một cuộc thi do CINESTAR tổ chức;

– Khi Khách Hàng gửi dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho CINESTAR vì bất cứ lý do nào;

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà CINESTAR thu thập dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà CINESTAR sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.

Thông tin tự động: CINESTAR ghi nhận và lưu trữ một số loại thông tin trong tất cả những lần Khách Hàng tương tác với CINESTAR. Ví dụ, CINESTAR sử dụng “cookies” giống như nhiều website khác để ghi nhận một số loại thông tin khi trình duyệt web của Khách Hàng truy cập vào CINESTAR hoặc các quảng cáo và các nội dung khác được hiển thị trên CINESTAR, hoặc về CINESTAR trên các website khác.

Thiết bị di động: Khi Khách Hàng tải và sử dụng các ứng dụng cung cấp bởi CINESTAR, CINESTAR có thể cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ tiện ích dựa vào địa điểm của Khách Hàng như quảng cáo, đề xuất các rạp chiếu hoặc chương trình xung quanh. Nếu như Khách Hàng cảm thấy phiền và không muốn tiếp tục sử dụng các dịch vụ này thì hoàn toàn có thể tắt các chức năng này.

Khi Khách Hàng truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Website hoặc ứng dụng di động thông minh của CINESTAR, CINESTAR có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng phương tiện tự động hoặc thụ động bằng cách sử dụng một loạt các công nghệ, loại có thể tải về điện thoại thông minh của Khách Hàng và có thể thiết lập/sửa đổi cài đặt trên thiết bị của Khách Hàng. Thông tin CINESTAR thu thập có thể bao gồm các địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành của thiết bị máy tính/điện thoại di động thông minh và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của thiết bị di động đó, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) cho thiết bị của Khách Hàng, địa chỉ của một Trang web giới thiệu (nếu có), lịch sử truy cập vào Trang web và các ứng dụng di động của CINESTAR.

E-mail: Để giúp CINESTAR sử dụng email hiệu quả hơn, CINESTAR thường nhận được xác nhận khi Khách Hàng mở email từ CINESTAR nếu máy tính của Khách Hàng hỗ trợ tính năng này. Nếu Khách Hàng muốn nhận được các thông tin cập nhật nhiều nhất từ CINESTAR về các chương trình sắp diễn ra, những đợt khuyến mãi hấp dẫn, Khách Hàng vui lòng đăng ký tại Website.

Thông tin từ các nguồn khác: CINESTAR có thể ghi nhận các thông tin về Khách Hàng từ nhiều nguồn khác và bổ sung chúng vào thông tin tài khoản của CINESTAR.

Nếu Khách Hàng không muốn CINESTAR thu thập các thông tin nói trên hay dữ liệu cá nhân, Khách Hàng có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách Hàng của CINESTAR.

Lưu ý: Khi Khách Hàng không tham gia hoặc không còn đồng ý với các điều khoản thu thập thông tin cá nhân của CINESTAR, việc sử dụng dịch vụ của Khách Hàng có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Để tránh nghi ngờ, trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website của CINESTAR chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Khách Hàng, các thông tin về tài khoản ngân hàng của Khách Hàng sẽ không được lưu giữ.

4. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

CINESTAR chỉ sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích quy định tại Mục 2 hoặc mục đích khác (nếu có) với điều kiện đã thông báo và được sự đồng ý của Khách Hàng.

Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng CINESTAR có nghĩa vụ phải cung cấp Thông Tin Khách Hàng theo yêu cầu/quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc quy định pháp luật. CINESTAR sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin trong trường hợp này.

CINESTAR có quyền sử dụng các Thông Tin Khách Hàng do Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn để:

– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào CINESTAR;

– Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của Khách Hàng với CINESTAR;

– Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Website của CINESTAR, cũng như tài khoản của Khách Hàng và mối quan hệ với CINESTAR;

– Để quản lý, vận hành và cung cấp cho Khách Hàng cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các dịch vụ của CINESTAR, bao gồm ghi nhớ sở thích của Khách Hàng;

– Cải thiện trải nghiệm của Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn và sở thích của Khách Hàng, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để Khách Hàng có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho CINESTAR, cho phép CINESTAR liên lạc với Khách Hàng nếu cần thiết;

– Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của Khách Hàng về sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho Khách Hàng về những vấn đề dịch vụ và các hoạt động bất thường của tài khoản;

– Để thực thi Điều Kiện và Điều Khoản Giao Dịch của CINESTAR hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép người dùng cuối nào được áp dụng;

– Để bảo vệ an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

– Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo dịch vụ của CINESTAR vận hành tốt nhất;

– Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc Khách Hàng, cung cấp các hướng dẫn cho Khách Hàng, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) Khách Hàng;

– Để liên hệ với Khách Hàng qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của Khách Hàng với dịch vụ của CINESTAR. Khách Hàng hiểu và thừa nhận rằng khi CINESTAR liên hệ với Khách Hàng qua thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của Khách Hàng như họ tên, địa chỉ nhận sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.

– Để thông báo cho Khách Hàng khi tài khoản khác đã gửi cho Khách Hàng một tin nhắn hoặc đăng một bình luận cho Khách Hàng trên Website;

– Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển dịch vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển sản phẩm và dịch vụ), để phân tích hành vi người dùng nhằm mục đích cải thiện dịch vụ hoặc sản phẩm của CINESTAR và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của người dùng;

– Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định qui mô và thành phần đối tượng mục tiêu của Khách Hàng, và hiểu sở thích của họ với các dịch vụ của CINESTAR;

– Dành cho mục đích tiếp thị, CINESTAR sẽ gửi thông tin cho Khách Hàng theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư bưu chính, thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà CINESTAR đang bán, tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm hay dịch vụ đó đang tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai (bao gồm cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các chi nhánh trực thuộc, công ty thành viên và/hoặc của các bên thứ ba mà CINESTAR cộng tác hay làm việc). CINESTAR sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho Khách Hàng qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các qui định pháp luật hoặc trước đó CINESTAR đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía Khách Hàng;

– Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng qui định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà CINESTAR hoặc chi nhánh, công ty có liên quan với CINESTAR cam kết ràng buộc;

– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với CINESTAR, các website khác của CINESTAR, hoặc ngược lại;

– Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;

– Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch người dùng) theo quy định của pháp luật và quy định của CINESTAR;

– Để kiểm toán dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của CINESTAR;

– Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc Khách Hàng sử dụng dịch vụ của CINESTAR hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của Khách Hàng với CINESTAR, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;

– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên CINESTAR;

– Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, cho dù trong hay ngoài Việt Nam;

– Để xử lý hoặc để thuận tiện cho các giao dịch liên quan đến tài sản kinh doanh mà CINESTAR là một bên tham gia hoặc có liên quan đến chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức có liên quan với tư cách là bên tham gia hoặc liên quan đến CINESTAR. “Giao dịch tài sản kinh doanh” được hiểu là các giao dịch mua bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại một tổ chức/một phần của một tổ chức hoặc bất cứ tài sản nào của tổ chức đó;

– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Bất kỳ mục đích nào khác mà CINESTAR thông báo cho Khách Hàng tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của Khách Hàng.

Một số mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, CINESTAR sẽ thông báo cho Khách Hàng về những mục đích đó tại thời điểm hỏi xin sự đồng ý của Khách Hàng, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu theo quy định pháp luật.

5. LƯU GIỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

– Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và CINESTAR, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của CINESTAR, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của CINESTAR bảo mật theo quy định pháp luật.

– Khi thu thập dữ liệu, CINESTAR thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ CINESTAR và được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall).  Thông Tin Khách Hàng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống.

– CINESTAR thực hiện các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu và một loạt các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng, đảm bảo sự an toàn của Thông Tin Khách Hàng trên hệ thống của CINESTAR. CINESTAR cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của CINESTAR.

– CINESTAR sẽ giữ lại Thông Tin Khách Hàng theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, CINESTAR sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu, Thông Tin Khách Hàng ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng mục đích mà dữ liệu, Thông Tin Khách Hàng được thu thập không còn là mục đích ban đầu; và việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý, kinh doanh. Nếu Khách Hàng ngừng sử dụng Website, hoặc việc cho phép Khách Hàng sử dụng Website và/hoặc các dịch vụ bị chấm dứt, CINESTAR có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ Thông Tin Khách Hàng phù hợp với Chính Sách Bảo Mật và nghĩa vụ của CINESTAR theo quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào luật áp dụng, CINESTAR có thể xử lý Thông Tin Khách Hàng một cách an toàn mà không cần báo trước cho Khách Hàng.

– Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của CINESTAR bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. CINESTAR không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các Website thành phần của CINESTAR.

– CINESTAR chỉ cung cấp 4 chữ số cuối của số thẻ tín dụng của Khách Hàng khi xác nhận đơn hàng. Tất nhiên, CINESTAR sẽ cung cấp đầy đủ số thẻ tín dụng của Khách Hàng cho công ty thẻ tín dụng phù hợp trong quá trình xử lý đơn hàng. Khách Hàng cũng nên lưu ý tránh sự truy cập không được Khách Hàng cho phép vào mật khẩu và máy tính của Khách Hàng, Khách Hàng vui lòng thoát khỏi tài khoản cá nhân khi hoàn thành sử dụng những máy tính công cộng hoặc sử dụng máy tính của cá nhân khác.

– Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của CINESTAR, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống CINESTAR, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp CINESTAR phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… CINESTAR có quyền chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

6. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông Tin Khách Hàng sử dụng đăng ký thành viên CINESTAR sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện đóng tài khoản. Đối với các tài khoản đã đóng, CINESTAR vẫn lưu trữ Thông Tin Khách Hàng và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc … Các thông tin này sẽ được CINESTAR lưu trữ trong hệ thống máy chủ tối đa mười hai (12) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên CINESTAR. Sau khi thời hạn này kết thúc, CINESTAR sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của Khách Hàng.

7. CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CINESTAR không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để CINESTAR cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng. 

Trong hoạt động kinh doanh của mình, CINESTAR sẽ/có thể cần phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho CINESTAR. CINESTAR, đại lý và/hoặc các chi nhánh, công ty thành viên của CINESTAR và/hoặc các bên thứ ba khác liên quan, cho dù các website bên đó đặt tại đâu, cho một hoặc nhiều hơn các mục đích nêu trên. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các chi nhánh, công ty thành viên của CINESTAR và/hoặc các bên thứ ba khác liên quan đó sẽ được thay mặt CINESTAR hoặc bằng cách khác, xử lý Thông Tin Khách Hàng cho một hoặc nhiều hơn các mục đích nêu trên. Các bên thứ ba đó bao gồm:

 • Các công ty thành viên của CINESTAR, các chi nhánh…;
 • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà CINESTAR sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của CINESTAR, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;
 • Một người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản CINESTAR, cho dù là một hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, thủ tục tương tự, trong đó Thông Tin Khách Hàng là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc để một đối tác trong một giao dịch tài sản doanh nghiệp mà CINESTAR hoặc chi nhánh của nó hoặc các công ty có liên quan tham gia;

CINESTAR có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: CINESTAR có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp CINESTAR tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho CINESTAR sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • CINESTAR sử dụng những tổ chức và cá nhân khác để thay mặt CINESTAR thực hiện một số chức năng, như cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ… Họ có thể tiếp cận những thông tin cá nhân cần thiết để hoàn thành công việc của họ, nhưng không được quyền sử dụng các thông tin cá nhân đó để phục vụ cho mục đích khác.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng giữa CINESTAR và các công ty thành viên và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với CINESTAR. Việc chia sẻ này giúp CINESTAR có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các chi nhánh, công ty thành viên của CINESTAR và các công ty liên kết của CINESTAR được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ ba là đối tác, đại lý của CINESTAR: CINESTAR có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. CINESTAR cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo, khuyến mãi: CINESTAR có thể gửi các thông tin quảng cáo, khuyến mãi đến một số nhóm Khách Hàng đặc biệt. Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được CINESTAR sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo. Nếu Khách Hàng không muốn nhận các thông tin này, Khách Hàng vui lòng chọn tắt chức năng theo hướng dẫn tại Website.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà CINESTAR có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, CINESTAR sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách Bảo Mật này.
 • Bảo vệ CINESTAR và các đối tác khác: CINESTAR sẽ cung cấp các thông tin tài khoản và các thông tin cá nhân trong trường hợp CINESTAR tin rằng sự cung cấp thông tin này không vi phạm pháp luật; bị bắt buộc hoặc phù hợp với các Điều Kiện và Điều Khoản Giao Dịch và các thỏa thuận khác; hoặc bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của CINESTAR, các Khách Hàng khác và các đối tượng khác. Sự cung cấp này có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty, tổ chức nhằm chống lại những gian lận và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, sự cung cấp này không bao gồm việc bán, cho thuê, chia sẻ, hoặc công bố các thông tin cá nhân vì mục đích thương mại.

Ngoài các trường hợp nêu trên, CINESTAR sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, CINESTAR cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng. Khi Khách Hàng nhận được thông báo về việc thông tin của Khách Hàng có thể được chia sẻ cho bên thứ ba, và Khách Hàng có quyền lựa chọn cho phép sự chia sẻ đó hay không.

Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các điều luật khác cho phép một tổ chức như CINESTAR thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng mà không cần sự đồng ý của Khách Hàng, thì sự cho phép đó vẫn tiếp tục được áp dụng.

Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Ví dụ, các bên thứ ba bất hợp pháp có thể chặn truy cập Thông Tin Khách Hàng chuyển đến hoặc được chứa trên Website, công nghệ có thể không hoạt động hoặc hoạt động không như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng thông tin sai cách mà không phải do lỗi của CINESTAR. CINESTAR sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động hacking mang tính phá hoại và tinh vi bởi các đối tượng bất mãn chứ không phải do lỗi của CINESTAR.

8. SỬ DỤNG COOKIES

“Cookies” là những định danh CINESTAR chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng cho phép CINESTAR nhận ra máy tính hoặc thiết bị của Khách Hàng và cho CINESTAR biết làm thế nào và khi nào các dịch vụ hoặc Website của CINESTAR được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi các thao tác được thực hiện trên Website của CINESTAR. CINESTAR có thể liên kết các thông tin cookie đến các Thông Tin Khách Hàng. Cookies cũng thu thập thông tin liên quan đến những gì các Khách Hàng đã cho vào giỏ hàng và các trang Khách Hàng đã xem. Ngoài ra, Cookies còn được sử dụng để cung cấp những nội dung liên quan đến sở thích của Khách Hàng và theo dõi việc sử dụng Website.

CINESTAR có thể sử dụng “Cookies” hoặc các tính năng khác hoặc các công nghệ tương tự, để cho phép CINESTAR hoặc các bên thứ ba nhằm thu thập/chia sẻ các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của CINESTAR… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp CINESTAR hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Khách Hàng có thể từ chối việc sử dụng các Cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, xin vui lòng lưu ý rằng, nếu Khách Hàng làm điều này Khách Hàng có thể không có khả năng sử dụng các chức năng đầy đủ của Website hoặc dịch vụ của CINESTAR.

9. TRUY CẬP VÀ/HOẶC CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu Khách Hàng đã đăng ký một tài khoản với CINESTAR, Khách Hàng có thể trực tiếp truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Khách Hàng hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của CINESTAR thông qua các trang Cài đặt tài khoản trên Website. Nếu Khách Hàng chưa đăng ký tài khoản với CINESTAR, Khách Hàng có thể yêu cầu để truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Khách Hàng hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của CINESTAR bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho CINESTAR. CINESTAR cần có đủ thông tin từ Khách Hàng để xác định danh tính của Khách Hàng cũng như bản chất của yêu cầu của Khách Hàng để có thể xử lí yêu cầu của Khách Hàng. Do đó, hãy gửi yêu cầu bằng văn bản bằng cách gửi email tới Bộ phận chăm sóc khách hàng của CINESTAR tại địa chỉ email được liệt kê bên dưới trong Mục 12.

Đối với yêu cầu truy cập/chỉnh sửa Thông Tin Khách Hàng, một khi CINESTAR có đầy đủ thông tin từ Khách Hàng để xử lý yêu cầu đó, CINESTAR sẽ cung cấp cho Khách Hàng các dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp CINESTAR không thể đáp ứng cho Khách Hàng trong vòng 30 ngày, CINESTAR sẽ thông báo cho Khách Hàng về thời gian sớm nhất có thể trong phạm vi mà CINESTAR có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin yêu cầu. Lưu ý rằng CINESTAR có thể miễn trừ một số loại dữ liệu cá nhân khỏi việc yêu cầu truy cập của Khách Hàng.

CINESTAR bảo lưu quyền từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách Hàng dựa theo với các quy định đã nêu trong các luật liên quan, yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp quy định.

Khi Khách Hàng truy cập vào CINESTAR, sự truy cập của Khách Hàng và bất kỳ vấn đề phát sinh nào liên quan đến sự bảo mật đều tuân theo các điều khoản trong Quy Định Chung, Chính Sách Bảo Mật, Điều Kiện và Điều Khoản Giao Dịch, bao gồm giới hạn thiệt hại, cách giải quyết các vấn đề phát sinh, và việc áp dụng luật Việt Nam.

10.THÔNG BÁO VÀ SỬA ĐỔI

Do CINESTAR liên tục cải thiện dịch vụ và sản phẩm để phục vụ Khách Hàng tốt hơn, nên Chính Sách Bảo Mật, Điều Kiện và Điều Khoản Giao Dịch, Quy Định Chung sẽ thường xuyên được thay đổi và cập nhật. CINESTAR có thể đăng tải trên Website hoặc có thể gửi email thông báo cho Khách Hàng về những thay đổi trong những chính sách của CINESTAR. Tuy nhiên, CINESTAR cũng khuyến khích Khách Hàng thường xuyên theo dõi trên Website để cập nhật những thay đổi trong chính sách của CINESTAR. Trừ trường hợp có văn bản với nội dung khác, Chính Sách Bảo Mật hiện tại của CINESTAR được áp dụng cho tất cả những thông tin mà CINESTAR có về Khách Hàng và tài khoản của Khách Hàng.

11. CAM KẾT

Mọi thông tin cá nhân của Khách Hàng thu thập được từ Website sẽ được lưu giữ an toàn, chỉ có Khách Hàng mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình bằng tên đăng nhập và mật khẩu do Khách Hàng chọn.

CINESTAR cam kết bảo mật thông tin, không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao Thông Tin Khách Hàng, thông tin giao dịch trực tuyến trên Website cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của Khách Hàng, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để CINESTAR cung cấp dịch vụ/ tiện ích cho Khách Hàng và các trường hợp khác theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

CINESTAR, bằng nỗ lực tốt nhất của mình, sẽ áp dụng các giải pháp công nghệ để ngăn chặn các hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy thông tin trái phép. Tuy nhiên, CINESTAR không thể cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các hành vi xâm phạm, sử dụng thông tin cá nhân trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của CINESTAR. CINESTAR sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép như vậy.

Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Thông Tin Khách Hàng, gây ảnh hưởng xấu đến Khách Hàng, CINESTAR sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách Hàng và trình vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý.

Khách Hàng có nghĩa vụ bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. CINESTAR sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại, tổn thất (nếu có) do Khách Hàng không tuân thủ quy định bảo mật này.

Khách Hàng tuyệt đối không được có các hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay dổi dữ liệu của CINESTAR. Trong trường hợp CINESTAR phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán thông tin cá nhân trái phép… CINESTAR có quyền chuyển thông tin cá nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

12. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bất kỳ lúc nào Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi, cần hỗ trợ, cần giải thích, khiếu nại hoặc quan tâm về việc bảo mật của CINESTAR hoặc các giao dịch của Khách Hàng với CINESTAR, xin vui lòng liên hệ CINESTAR theo thông tin sau:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ PHÁT HÀNH PHIM – RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO
 • Mã số thuế: 0312742744
 • Địa chỉ: 135 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
 • Hotline: 028.7300 8881 
 • Email: [email protected]

Rate this post