Chương trình Tiêu chuẩn

Chuỗi chương trình
Lãnh đạo tạo Gắn kết

Trong 7 Chương trình Tiêu chuẩn đã được đăng ký Bản quyền tác giả (những chương trình nổi tiếng nhất được huấn luyện trong tất cả các hệ thống giải pháp của Dale Carnegie toàn cầu), có 4 chương trình thuộc Chuỗi chương trình Lãnh đạo tạo Gắn kết với các năng lực được phát triển từ nền tảng đến nâng cao:

  1. Lãnh đạo tạo Đột phá
  2. Năng lực Lãnh đạo và Quản lý hướng đến Hành động và Kết quả: Khai mở Tài năng của đội ngũ.
  3. Năng lực Trình bày Thực tiễn và Truyền cảm hứng
  4. Lãnh đạo tạo Gắn kết

Chuỗi chương trình sẽ giúp học viên nâng cao năng lực Lãnh đạo một cách bao quát với tư duy tổng thể, sự tự tin trong vai trò lãnh đạo và quản lý, khả năng truyền cảm hứng, tạo động lực cho toàn đội ngũ, khả năng dẫn dắt, truyền đạt những mục tiêu định hướng của ban lãnh đạo cấp cao đến nhân viên cấp dưới và định hướng, phát triển đội ngũ để đạt được những mục tiêu của học viên và tổ chức đã đề ra.

Rate this post