BS.CK2 Trần Thanh Long – Bệnh viện Nhân Dân 115

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa:

Gây mê – Hồi sức

Ngoại ngữ:

Anh văn, Pháp văn

Trường Y:

Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Huế năm 1990

Bằng cấp chuyên môn:

– Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I – Nội, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1995

– Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II – Gây mê – Hồi sức, Học viện Quân y năm 2008

Quá trình công tác:

– Bác sĩ khoa Gây mê – Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân 115, từ năm 1999 đến nay

Công trình khoa học:

– Truyền máu hoàn hồi trong phẫu thuật xuất huyết nội

– Đặt nội khí quản nhanh với Rocuronium.

– Điều trị chống phù não với dung dịch muối ưu trương 7,5%

– Gây mê – Hồi sức trong điều trị phình động mạch não tại Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115

Gây mê – Hồi sứcAnh văn, Pháp vănTốt nghiệp trường Đại học Y khoa Huế năm 1990- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I – Nội, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1995- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II – Gây mê – Hồi sức, Học viện Quân y năm 2008- Bác sĩ khoa Gây mê – Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân 115, từ năm 1999 đến nay- Truyền máu hoàn hồi trong phẫu thuật xuất huyết nội- Đặt nội khí quản nhanh với Rocuronium.- Điều trị chống phù não với dung dịch muối ưu trương 7,5%- Gây mê – Hồi sức trong điều trị phình động mạch não tại Bệnh viện Nhân dân 115

Rate this post