Ryu Hwa Young

2021

Love Scene Number

Korean Drama,

2021

, 8 eps

{35} Yoon Ban Ya (Eps. 5-6)

(Main Role)

8

{35} Yoon Ban Ya (Eps. 5-6)

Main Role

7.5

2018

The Beauty Inside

Korean Drama,

2018

, 16 eps

Chae Yoo Ri [Actress]

(Support Role)

16

Chae Yoo Ri [Actress]

Support Role

8.4

2017

Age of Youth 2

Korean Drama,

2017

, 14 eps

Kang Yi Na (Ep. 1, 10, 14)

(Guest Role)

14

Kang Yi Na (Ep. 1, 10, 14)

Guest Role

8.4

2017

Girl’s War

Korean Drama,

2017

, 14 eps

(Main Role)

14

Main Role

7.0

2017

Trace of the Hand

Korean Drama,

2017

, 17 eps

Park Min Yeong

(Main Role)

17

Park Min Yeong

Main Role

6.6

2016

Age of Youth

Korean Drama,

2016

, 12 eps

Kang Yi Na

(Main Role)

12

Kang Yi Na

Main Role

8.6

2016

Descendants of the Sun

Korean Drama,

2016

, 16 eps

[Dae Yeong’s ex-girlfriend] (Ep. 4)

(Guest Role)

16

[Dae Yeong’s ex-girlfriend] (Ep. 4)

Guest Role

8.7

2016

Please Come Back, Mister

Korean Drama,

2016

, 16 eps

Actress Wang Joo Yeon

(Support Role)

16

Actress Wang Joo Yeon

Support Role

8.0

2015

Ex-Girlfriend Club

Korean Drama,

2015

, 12 eps
Ra Ra

(Main Role)

12

Ra Ra

Main Role

7.6

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *