Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu câu: (1) Bông lau, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. (2) Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo

`d,` Nội dung : Thời khắc đẹp nhất của cây lau sậy cũng là lúc đang tàn phai . Qua đó , tác giả muốn nói với người đọc rằng hãy sống thật thanh thản , không vướng bận , hãy sống thoải mái với cuộc đời của mình .

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu câu:
(1) Bông lau, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai.
(2) Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao
thừa, tiếng chuông chùa … lúc đẹp là lúc mất. (3) Chắng hiểu đẹp
để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp. (4) Gió chướng thô …

Xem thêm

Rate this post